Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Opis produktu

Seria syntetycznych olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została stworzona w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony.

 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, zaprojektowany, aby przyczynić się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania wydajności układów redukcji emisji spalin w silnikach zarówno wysokoprężnych, jak i benzynowych samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych i dostawczych.

 

Produkt ten zalecany jest do stosowania w pojazdach Mercedes oraz w wielu europejskich samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, do których wymaga się stosowania oleju o specyfikacji na bazie podstawowych norm ACEA C3 oraz/lub API SN.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 XE 5W-30 przyczynia się do utrzymania wydajności systemów ograniczania emisji spalin w pojazdach z silnikami zarówno wysokoprężnymi, jak i benzynowymi.

 

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

• Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

• Długotrwała ochrona silnika przed zużyciem i gromadzeniem się osadów

• Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych z silnikami zarówno benzynowymi jak i wysokoprężnymi, a także w lekkich pojazdach użytkowych.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 XE 5W-30 stworzono, żeby spełniać wymagania najnowszych specyfikacji olejów silnikowych wymaganych przez głównych producentów samochodów i jest kompatybilny z najnowszymi filtrami cząstek stałych DPF i katalizatorami w silnikach benzynowych i wysokoprężnych.

 

ExxonMobil szczególnie zaleca stosowanie oleju Mobil Super 3000 XE 5W-30:

     •  W samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych Mercedes Zaleca się również stosowanie tego oleju silnikowego w wielu samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych lub dostawczych Volkswagen, Opel i Ford, dla których wymaga się przestrzegania specyfikacji ACEA C3 oraz/lub API SN

     •  Silniki benzynowe oraz wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i konwertorami katalitycznymi.

     • W normalnych warunkach pracy oraz w warunkach okresowo ciężkich (w tym do jazdy w ruchu miejskim)

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

GM dexos2

MB-Approval 229.31

MB 229.51

MB 229.52

VW 505 00

VW 505 01

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF

FORD WSS-M2C917-A

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

API SM

API SL

API SN

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.