Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30

Mobil industrial , Romania

Lubrifianţi de performanţă înaltă

Descrierea produsului

Uleiurile Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 sunt lubrifianţi de înaltă performanţă pe bază de polialchilenglicol (PAG) care oferă lubrifiere superioară a angrenajelor, lagărelor şi sistemelor de circulaţie la temperaturi extreme,  în condiţii care depăşesc performanţa uleiurilor minerale.Sunt stabile la forfecare şi au o rezistenţă superioară la degradare termică, oxidare şi formarea de reziduuri şi depuneri.Încorporează un set unic de aditivi proiectat să îmbunătăţească protecţia EP/antiuzură , protecţia anticoroziune şi antirugină şi rezistenţa la spumare fără să afecteze negativ calităţile intrinsece ale uleiurilor pe bază PAG.

Mobil Glygoyle 11, 22, 30 au un indice de viscozitate foarte ridicat şi, fiind neparafinate, au un punct de curgere extrem de scăzut. Coeficienţii lor de frecare şi tracţiune (de exemplu, la contactele de  angrenaje sau lagăre neconvenţionale) sunt mai scăzuţi decât cei ai uleiurilor minerale. Aceste excepţionale caracteristici de lubricitate  oferǎ performanţǎ unor temperaturi de operare mai reduse,  în multe aplicaţii.

Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 oferă o performanţă superioară în cele mai severe aplicaţii industriale de mai  bine de 25 de ani. Folosirea lor este recomandată de către producătorii majori de calandre de plastic, lagăre pentru maşini de hârtie, compresoare şi angrenaje şi sunt produsul preferat în multe aplicaţii de operare severă.

Caracteristici şi Beneficii

Marca de lubrifianţi Glygoyle este apreciată şi recunoscută în toată lumea pentru inventivitate şi performanţa lor superioară.Aceste produse sintetice moleculare pe bază de polialchilenglicol au fost selectate special pentru folosirea la  Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 şi demonstrează continuul efort de a folosi tehnologia avansată în livrarea unui produs de performanţă superioară.Un factor cheie în  formularea Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 a fost strânsa colaborare dintre cercetătorii şi inginerii noştri cu OEM-uri cheie pentru a permite ca produsele noastre să ofere  o performanţă excepţională echipamentelor industriale în continuă dezvoltare.

Produsele Mobil Glygoyle  au fost  formulate în special pentru a răspunde condiţiilor critice de temperatură înaltă pentru o varietate de echipamente industriale unde produsele pe bază minerală şi alte produse sintetice nu pot oferi o performanţă satisfăcătoare. Caracteristici adiţionale ca frecarea şi tracţiunea reduse, proprietăţile de absorbţie a gazelor au rezultat în extinderea posibilităţilor de aplicaţii industriale. Lubrifianţii Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 oferă următoarele caracteristici şi potenţiale beneficii :

CaracteristiciAvantaje şi Potenţiale Beneficii
Superbă stabilitate termică şi oxidativă şi rezistenţă la formarea de depozite şi reziduuriPrelungirea duratei de viaţă a lubrifiantului, randament crescut, mai puţine întreruperi de producţie programate sau neprogramate.
Costuri de întreţinere şi cheltuieli de înlocuire reduse.
Coeficienţi de tracţiune şi frecare reduşiTemperaturi de operare reduse, eficienţă îmbunătăţită a echipamentului şi potenţiale reduceri de energie şi durată de viaţă prelungită a garniturii.
Minimizează efectele microalunecării în lagărele de alunecare oferind o potenţială creştere a duratei de viaţă a elementelor lubrifiate.
Foarte înaltă conductivitate termicăAjută la reducerea temperaturilor de operare, îmbunătăţind durata de încărcare.
Excelentă fluiditate la temperaturi scăzutePermite o încălzire mai rapidă la temperaturi ambiante scăzute rezultând în economie de energie şi o funcţionare mai uniformă
Uzură redusă a dinţilor angrenajului la temperaturi înalte atât pentru metalurgia oţel-pe-oţel cât şi la cea oţel-pe-bronzCosturi de operare reduse datorate reducerii uzurii şi temperaturii de operare, cât şi a funcţionării mai uniforme
Absorbţie şi viscozitate redusă cu gaze de hidrocarburi sub presiune.Protecţie îmbunătăţită a  filmului şi prelungirea duratei de viaţă a compresoarelor de gaze naturale
Aplicabilitate multifuncţională la echipamente industrialePotenţialul de a folosi mai puţin produs, reducerea costului de inventar şi reducerea potenţialului de lubrifiere incorectă

Aplicaţii

Ca şi în cazul altor lubrifianţi pe bază de poliglicol, produsele Mobil Glygoyle nu sunt miscible cu uleiurile minerale şi nu trebuie folosite ca adaos la sisteme umplute cu uleiuri minerale convenţionale, şi nici uleiurile minerale nu trebuie folosite ca adaos la sistemele umplute cu  produse Mobil Glygoyle. Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 sunt higroscopice şi nu se separă  de apă. Datorită greutăţii lor specifice înalte, apa nu se depune la fundul rezervoarelor. Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 sunt compatibile cu multe materiale de etanşare; totuşi există potenţial de substanţiale variaţii la elastomerii folosiţi in prezent. Pentru rezultate optime, consultaţi furnizorul echipamentului, producătorul garniturii sau reprezentantul Mobil local pentru a verifica compatibilitatea.

Lubrifianţii Mobil Glygoyle  sunt recomandaţi pentru condiţiile cele mai severe la toate tipurile de lagăre  pane şi antifricţiune şi angrenaje industriale închise  cu temperatură a uleiului în vrac de până la 200º C. Aplicaţiile specifice includ:

- Operaţii cu calandre de plastic în regim sever
- Lagăre pentru maşini de hârtie la temperatură înaltă
- Angrenaje industriale închise – angrenaje cilindrice, conice şi melcate.
- Compresoare cu piston şi rotative de aer.
- Mobil Glygoyle 11, 22 si 30 sunt adecvate pentru compresoare cu surub rotativ imersat in ulei pentru comprimarea gazelor naturale, gazelor colectate din zacamant, CO2 si altor gaze de prelucrare folosite in industria gazelor naturale.

Observaţii privind aplicarea
Lubrifianţii pe bază de polialchilenglicol (PAG) oferă excelente proprietăţi naturale de lubrifiere datorate uleiului pe bază de PAG. Cu toate acestea, lubrifianţii pe bază de PAG prezintă limitaţii legate de compatibilitatea cu materialele de etanşare şi acoperire, unele varietăţi de aliaje uşoare şi alţi lubrifianţi. Înainte de aplicarea oricărui lubrifiant pe bază de PAG, contactaţi furnizorul original al echipamentului pentru recomandările specifice privind aplicarea acestuia.

Compatibilitatea cu alţi lubrifianţi
Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 nu sunt compatibile cu uleiurile minerale şi majoritatea altor lubrifianţi sintetici.  De asemenea, în funcţie de tipul specific de fluid pe bază de PAG, ele pot fi incompatibile cu alţi lubrifianţi tip PAG (de ex. Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, 30 şi Mobil Glygoyle ISO VG Series nu sunt miscibile.)

Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30, în general, nu sunt recomandate pentru aplicarea în sistemele umplute anterior cu uleiuri minerale sau lubrifianţi  sintetici pe bază de PAO.  Se recomandă în plus verificarea compatibilităţii în cazul când se produsul se foloseşte ca adaos sau când se înlocuieşte conţinutul de PAG existent cu produse Mobil Glygoyle - în general, se preferă evitarea amestecării, efectuând  mai întâi golirea , spălarea şi apoi reumplerea.

Când se face schimbarea de la uleiuri minerale sau alte produse sintetice la produse Mobil Glygoyle, este critică curăţarea completă a sistemului şi spălarea cu lichide corespunzătoare înainte de conversie. Pentru detalii suplimentare vă rugăm contactaţi reprezentantul dvs. Exxon Mobil.

Apa
Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30, precum şi toţi lubrifianţii pe bază de PAG, sunt higroscopici şi absorb mai multă apă decât uleiurile minerale sau hidrocarburile sintetice dinainte. De aceea se va avea grijă ca uleiurile PAG să nu fie expuse la umezeală excesivă. Datorită greutăţii lor specifice naturale înaltei, apa nu se lasă la fundul rezervorului, ci rămâne la suprafaţa lubrifiantului.

Compatibilitatea  garniturii.
Lubrifianţii pe bază de PAG sunt incompatibili cu majoritatea materialelor standard pentru garnituri  folosite pentru uleiurile minerale sau hidrocarburile sintetice. Materialele incompatibile se pot strânge sau umfla, producând serioase pierderi sau griparea garniturii. În conversia de la uleiurile minerale sau hidrocarburile sintetice la produsele Mobil Glygoyle 11, 22, sau 30, trebuie luată în considerare compatibilitatea. FKM şi VMQ sunt în mod normal adecvate pentru folosirea cu PAG. Materialele NBR pot fi folosite dar au o gamă de temperatură limitată. În toate cazurile, trebuie luate în considerare condiţiile de operare şi variabilitatea proprietăţilor elastomerilor provenind de la diferiţi producători. Pentru rezultate optime, consultaţi recomandările specifice ale furnizorului echipamentului sau producătorului garniturii. 

Aliajele uşoare
Produsele Mobil Glygoyle 11, 22, şi 30 şi lubrifianţii PAG sunt adecvaţi pentru aplicaţiile la angrenaje din materiale feroase sau majoritatea materialelor neferoase. Cu toate acestea, nu se recomandă utilizarea produselor Mobil Glygoyle şi lubrifianţilor PAG în combinaţie cu aliaje uşoare care conţin aluminiu sau magneziu. Lubrifianţii PAG pot cauza creşterea uzurii atunci când sunt folosiţi în combinaţie cu aliaje uşoare de acest tip.  Vă rugăm consultaţi furnizorul original al echipamentului pentru informaţii suplimentare.   

Alte materiale
Vopselele, acoperirile şi unele materiale plastice, nu sunt adecvate pentru a fi folosite cu lubrifianţii PAG. În general vopselele cu două componente (vopsele reactive, răşini epoxice) sunt adecvate pentru folosirea în straturile de acoperire interioare care vin în contact cu lubrifiantul. Altfel, părţile interioare aflate în contact cu lubrifiantul trebuie lăsate nevopsite. Materialele folosite pentru dispozitivele de măsurare a nivelului uleiului, uşile de inspecţie, etc. trebuie să fie preferabil confecţionate din sticlă naturală sau materiale din poliamidă. Alte tipuri de materiale plastice transparente, de ex. plexiglas, se pot deteriora şi crăpa sub stres.


Proprietăţi Tipice

Mobil Glygoyle 11Mobil Glygoyle 22Mobil Glygoyle 30
Grad de viscozitate ISO   220
Viscozitate, ASTM D 445    
cSt @ 40 ºC 85 177 224
cSt @ 100 ºC 11,5 25,1 30,9
Punct de curgere, ºC, ASTM D 97 -45 -41 -41
Punct de inflamabilitate, ºC, ASTM D 92 226 229 221
Greutate specifică @20ºC, ASTM D 1298 1,009 1,007 1,006
Coroziune pe lama de cupru, ASTM D 130, 24 ore la 100ºC 1B 1B 1B
Protecţie antirugină, ASTM D 665, Apă Distilată Adecvat Adecvat Adecvat
Test de spumare, ASTM D 892, Sec I Tendinţă/stabilitate, ml/ml 5/0 5/0 5/0
Rezistenţa la presiune ridicatǎ pe maşina cu 4- Bile, ASTM D 4172, Pata de uzurǎ, mm 0,4 0,4 0,4
Test FZG al angrenajului, DIN 51534 (Mod), Faza de deteriorare 12+ 12+ 12+

Sănătate şi Siguranţă

Pe baza informaţiilor disponibile, când este folosit în aplicaţiile pentru care a fost formulat şi se respectă recomandările  menţionate în Fişele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează efecte negative asupra sănătăţii  FTS-urile pot fi obţinute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie prin Internet. Se interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenţionate original. Respectaţi legile de protecţia mediului, la eliminarea produsului după utilizare. 

Sigla Mobil, design-ul Pegasus şi Glygoyle sunt mărci înregistrate ale companiei Exxon Mobil Corporation sau uneia din subsidiarele sale.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divizie a ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
Aceste informaţii se referă doar la produsele livrate în Europa (inclusiv Turcia) şi fosta Uniune Sovietică.

ExxonMobil Petroleum&Chemical BVBA
Representative Office Romania
59, G-ral Berthelot Str.
010165,Bucharest-1

tel: 0040-21-314.79.03
fax:0040-21-314.79.14

Proprietatile tipice sunt cele care sunt obtinute prin tolerenta de productie normala si care nu se constituie in specificatii. Variatii care nu afecteaza performantele produsului sunt de asteptat in timpul procesului de productiei si la diferite locatii de amestecare. Informatiile continute in prezentul document pot fi modificate fara informare prealabila. Toate produsele prezentate pot sa nu fie disponibile pe plan local. Pentru mai multe informatii, contactati reprezentantul ExxonMobil din zona sau vizitati www.exxonmobil.com    
Compania ExxonMobil este alcatuita din mai multe entitati afiliate si subsidiare, multe cu denumiri care includ Esso, Mobil sau ExxonMobil. Nici o informatie din acest document nu intentioneaza sa inlocuiasca sau sa faca abstractie de divizarea institutionala a entitatilor locale. Responsabilitatea pentru actiunile locale ramane in sfera entitatilor locale afiliate ExxonMobil.