Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetiskt smörjmedel till tunga fordons drivlina

Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1™ Axel 75W-85 Performance växellådsolja är ett helsyntetiskt kraftigt smörjmedel till drivlinan. Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance olja är speciellt framtagen för att bibehålla fabrikseffektivitet och prestanda.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos utrustning för krävande landsvägs- och terrängbruk när det gäller last, vridmoment, hastighet och kontroll genom innovativa transmissionskonstruktioner. Dessa konstruktioner har förändrat och ökat kraven på
smörjmedlen för att ge högre prestanda öka produktiviteten och sänka driftskostnader. För hårt belastade slutväxlar är friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet och skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd liksom skydd för tätningar, egenskaper som måste vara optimalt balanserade för att bidra till att förlänga livslängden på utrustning och tätningar, ge smidig drift och förutsättningar för förbättrad bränsleekonomi samt hög kapacitet för last och vridmoment i en mängd olika tillämpningar.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

SAE 75W-85 viskositetsgrad

Potential för förbättrad bränsleekonomi jämfört med produkter med högre viskositet som SAE 75W-90 eller 80W-90.

Avancerad syntetiskt baserad olja och tillsatsteknik

Tillåter upp till 3X oljeavtappningsintervall jämfört med mineraloljeteknik för långdistansanvändning.

Utmärkt motstånd mot oxidation

Hjälper till att förhindra nedbrytning av olja vid höga driftstemperaturer; främjar renhet och minimerar slambildning

Exceptionell skjuvstabilitet

Viskositeten förblir kvar för bättre slitskydd och livslängd.

Utmärkt visksitet vid låga temperaturer

Effektiv smörjning vid låga temperaturer; bättre prestanda vid kallstart jämfört med SAE 80W-90 olja.

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1™ Axle 75W-85 Performance olja är speciellt framtagen och testat i omfattande prover för att uppfylla de höga kraven för Detroit- och Daimler-axlar. Mobil Delvac 1 ™ Axle 75W-85 Performance olja är den axeloljeformuleringen som rekommenderas för både Top Performance och Standard Performance bakaxelväxlar i Freightliner och Western Star lastbilar.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K219.03

MB-godkännande 235.31

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Klass

SAE 75W-85

Flampunkt, °C, ASTM D92

202

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

69,5

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Densitet vid 15,6°C, kg/m3, ASTM D4052

875,5

Viskositetsindex, ASTM D2270

167

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.