Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk dieselmotorolja för krävande tillämpningar

Produktbeskrivning

och andra hållbarhetsrelaterade fördelar såsom motorns livslängd, skydd av utsläppssystemet och möjlighet till förlängda oljebytesintervaller.1Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 är en helsyntetisk dieselmotorolja för tung drift som kombinerar avancerat motorskydd i moderna fordon med låga utsläpp med möjlighet till förbättrad bränsleekonomi

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 använder spjutspetsteknologi för att leverera enastående prestanda och är väl lämpad för en mängd olika dieseldrivna kommersiella fordon, både i landsvägs- och entreprenadtillämpningar inom transport-, gruv-, bygg- och jordbruksbranscherna. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller eller överträffar ett extremt brett spektrum av industri- och tillverkarspecifikationer från hela världen.

1 Jämfört med 15W-40 motorolja - faktisk förbättring av bränsleekonomi är beroende av fordons-/maskintyp, utomhustemperatur, körförhållanden och den nuvarande oljans viskositet.

 

Egenskaper och fördelar

 • Framställd med avancerade syntetiska basoljor för att bidra till förbättrad bränsleekonomi*
 • Oöverträffad oxidationsstabilitet† som bidrar till reducerade avlagringar i motorn för tillförlitlig motordrift.
 • Utmärkt slitage- och repningsskydd bidrar till att begränsa slitage vid tung drift för att främja lång motorlivslängd
 • Utmärkta prestanda vid låga temperaturer möjliggör ökat oljeflöde till kritiska lagerytor vid start och begränsar slambildning vid stop-and-go drift
 • Bestående skjuvstabilitet bibehåller viskositeten vid tung drift vid höga temperaturer och ger slitageskydd samt bidrar till att reducera oljeförbrukning
 •  

  Enastående skydd mot oljeförtjockning och -nedbrytning bidrar till långa oljebytesintervall, vilket minskar behovet av oljebyten och kassering av uttjänt olja

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Avancerat slitageskydd

Motorhållbarhet

Möjlig förbättring av bränsleekonomin

Lägre bränsleförbrukning

Möjliggör förlängda oljebytesintervall

Färre oljebyten och mindre spillolja

Skydd av utsläppssystem

Förbättrad prestanda och hållbarhet för utsläppssystem

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Lättare starter vid låga temperaturer

 

Användningsområden

 • Dieselmotorer i tung drift, inklusive moderna fordon med låga utsläpp (Euro V/VI och US EPA 2007/2010), som utnyttjar teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), diesel-oxidationskatalysatorer (DOC) och avgasåtercirkulation (EGR)
 • Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar
 • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning
 • Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg
 •  

  Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

  Arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K218

DEUTZ DQC IV-10 LA

MACK EO-O Premium Plus

MAN M 3271-1

MAN M 3477

MAN M 3677

MB-Approval 228.31

MB-Approval 228.51

MTU Oil Category 3.1

RENAULT TRUCKSRLD-2

RENAULT TRUCKSRLD-3

Scania LDF-4

VOLVOVDS-3

VOLVOVDS-4

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3575

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

APICJ-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

CATERPILLAR ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended Drain

Ford WSS-M2C171-E

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-30

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

13

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

6300

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

74

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,95

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.