Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 är en syntetisk motorolja som ger lång motorlivslängd och utmärkt skydd mot slambildning och slitage i motorn.

 

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon som Ford men också övriga skåpbilar som kräver ACEA A1/B1 eller A5/B5.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som äldre modeller. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning, avlagringar samt lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb uppstart med minskat slitage vid drift under kalla förhållanden.

Bibehåller viskositeten

Bidrar till god bränsleekonomi

 

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 för krävande körförhållanden:

  • Ford skåpbilar med motorer som kräver WSS-M2C913-D och också när WSS-M2C913-C rekommenderas.
  • Övriga lätta kommersiella fordon som kräver ACEA A5/B5 eller A1/B1
  • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

     

    Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA A5/B5

API SL

API SN motortestkrav

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

52

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

9,6

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,08

TBN, mgKOH/g, ASTM D 2896

11

Flampunkt, °C, ASTM D92

222

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.