Mobil Delvac™ City Logistics P 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 är en syntetisk motorolja med låg askhalt som ger lång motorlivslängd och utmärkt motorskydd mot slambildning och slitage.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon som Peugeot-Citroen men även Iveco och Fiat skåpbilar som kräver ACEA C2 eller högre.

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som äldre modeller: Den är helt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till reducerad slambildning, avlagringar och lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med reducerade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sotbehandling för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd.

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb uppstart med reducerat slitage vid drift under låga temperaturförhållanden.

Bibehåller viskositeten

Bidrar till god bränsleekonomi

 

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 för krävande körförhållanden:

  • Peugeot-Citroen skåpbilar
  • Iveco och Fiat skåpbilar som kräver ACEA C2
  • Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
  • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.


Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac™ City Logistics P uppfyller eller överträffar kraven enligt:

5W-30

ACEA C2

     X

API SN

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics P har följande tillverkares godkännanden:

5W-30

Peugeot-Citroen B712290

     X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s vid 40°C, ASTM D 445

56

mm²/s vid 100°C, ASTM D 445

10,3

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

0,78

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

8

Flampunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil, Mobil Delvac 1, Mobil-logotypen och pegasus-designen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.