Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection är en avancerad högpresterande dieselmotorolja med avancerad syntetisk teknologi som utvecklats för smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp för tung drift. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarande av viskositet vid höga temperaturer och volatilitetskontroll. Det nya avancerade tillsatssystemet har framställts av våra experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). Produktens specifikationer och godkännanden gör Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection lämpligt för blandade fordonsparker. Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection är kompatibel med biodieselbränsle(2).

 

(2) Följ OEM-rekommendationerna om potentiella servicejusteringar.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motorsmörjmedlen. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssytem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, flyktighetskontroll och kompatibilitet med efterbehandlingssytem. Avancerad teknik i Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection ger exceptionella prestanda, långa bytesintervall och skydd av avgassystem, inklusive sådana som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

 

¹ Välproducerade oljor, t.ex. Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar bransch- eller tillverkarspecifikationer kan bidra till att skydda motorer. Rådfråga fordonstillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkarens krav, motortyp och dess underhåll, användning och driftsförhållanden, samt vilken olja som använts tidigare.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Enastående skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger långa oljebytesintervall

Bidrar till att förebygga fastnande kolvringar

Utmärkt slitage- och skavskydd samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

Bidrar till en lång motorlivslängd.

Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning. Mycket låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda avgassystemets komponenter t.ex. DPF

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till att förbättra pumpbarhet och oljecirkulation

Kompatibel med biodiesel

Bidrar till att uppnå miljöfördelar

 

Användningsområden

     •  Dieselmotorer under krävande driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, som använder sig av teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR)

     •  Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar

     •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning

     •  Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg

     •  Arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

 

Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

DQC IV-18 LA

MACK EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3775

MB-Approval 228.31

MB-Approval 228.51

MTU Oil Category 3.1

RENAULT TRUCKSRLD-2

RENAULT TRUCKSRLD-3

VOLVOVDS-3

VOLVOVDS-4

VOLVO VDS-4.5

NATO O-1180

Bundeswehr TL 9150-0107

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) 175D motorer för Destillat drift

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

IVECO 18-1804 TLS E9

MAN M 3271-1

MAN M 3477

MAN M 3575

Scania Low Ash

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

API CH-4

API CI-4

APICI-4 PLUS

APICJ-4

API CK-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DAF Extended Drain

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 10W-40

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,861

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Basnummer, mgKOH/g, ASTM D2896

13,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

91

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,7

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.