MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 FULL PROTECTION V4

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 är högpresterande dieselmotorolja med avancerad syntetisk teknologi som ger utmärkt smörjning av moderna, högpresterande motorer med låga utsläpp som används i svåra applikationer. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarande av viskositet vid höga temperaturer och volatilitetskontroll. Det beprövade avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF).

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motorsmörjmedlen. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssytem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, flyktighetskontroll och kompatibilitet med efterbehandlingssytem. Avancerad teknik i Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 ger hög prestanda, långa bytesintervall och skydd av avgassystem, inklusive sådana som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger långa oljebytesintervaller.

Bidrar till att förebygga att kolvringar fastnar.

Utmärkt slitage- och skavskydd samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

Bidrar till en lång motorlivslängd

Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning. Mycket låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda avgassystemets komponenter t.ex. DPF

Goda egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till att förbättra pumpbarhet och oljecirkulation

 

Användningsområden

 •  Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, med teknik som t.ex. dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR).

 •  Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar.

 •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieselutrustning.

 •  Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsvägar

Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebyten.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 228.51

MTU Oil Category 3.1

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3477

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

DAF Extended Drain

ACEA E6

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 10W-40

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,7

Densitet vid 15,6, °C, g/ml (ASTM D4052)

0,861

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

91

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

11,3

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,96

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

227

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.