Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense är en högpresterande motorolja med syntetisk teknik som ger utmärkt smörjning åt dagens diesel- och bensinmotorer som arbetar under tunga förhållanden för att hålla motorerna rena och främja lång motorlivslängd. Därför rekommenderas denna produkt av ExxonMobil för europeiska, japanska och amerikanska motorer. Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense utvecklas med en blandning av baslager med avancerad teknik och ett tillsatssystem för att ge en stark bas för oxidationsbeständighet, sothantering och slitageskydd och därutöver ge ett utmärkt skydd mot kolvavlagringar och minskad slambildning för att bidra till ökad motorlivslängd. Viskositets- och multigrade-egenskaperna ger utmärkt kallstart och pumpbarhet vid låga temperaturer.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans värmebelastning. Motortekniska lösningar för minskade utsläpp, som t.ex. högre bränsleinsprutningstryck och fördröjd tändning ställer högre krav på oljeprestandan inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning och flyktighet. Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense har framställts av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i moderna diesel- och bensinmotorer såväl som i äldre modeller: Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning och avlagringar och lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Förbättrat korrosionsskydd

Minskat lagerslitage för att bidra till långa oljebytesintervaller i moderna dieselmotorer

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd

Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck

Förbättrat motorskydd för lång motorlivslängd

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabbare start med minskat slitage vid drift under låga temperaturförhållanden.

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

• Naturligt aspirerade och turboladdade dieselmotorer från ledande europeiska, japanska, och amerikanska tillverkare

• Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning inklusive blandade vagnparker med bensinmotorer och personbilar

• Entreprenad- och arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet, schaktning och jordbruk.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

KAMAZ V-8 Euro-3, Euro-4 och Euro-5 motorer

Mack EO-M Plus

MACK EO-N

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-3

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ACEA A2

ACEA B2

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKSRLD

VOLVOVDS-2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

10W-40

Viskositetsindex, ASTM D2270

154

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

11,1

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

210

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,15

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,867

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

100

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.