MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-20 ADVANCED PROTECTION

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 5W-20 Advanced Protection är en extra högpresterande motorolja för dieselmotorer, som framställts för att ge enastående skydd och potential för bränsleekonomi i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp, som används i krävande landsvägskörning. Denna motorolja är särskilt utformad för att uppfylla de senaste kraven i MAN M 3977 och Scania LDF 5 för moderna dieselmotorer som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Den här oljan har framställts med basoljor framställda med avancerad syntetisk teknik, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarad viskositet vid höga temperaturer och flyktighetskontroll, och bidrar till potentiell förbättring av bränsleekonomin. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bidra till förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive DPF.

 

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. En mer kompakt motordesign och användning laddluftkylare och turboladdare medför ökad mekanisk och termisk påfrestning på oljan. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck, försenad tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, vad gäller t.ex oxidationsbeständighet, sotupplösning, volatilitet och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerad teknologin i Mobil Delvac Modern™ 5W-20 Avancerat skydd ger exceptionella prestanda och skydd av avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning

Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall

Bidrar till att förhindra att kolvringar fastnar, för ett bättre motorskydd och ökad effektivitet

Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion

Bidrar till minskat slitage vid tung användning, vilket främjar en lång motorlivslängd

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation vilket möjliggör drift i kalla klimat

Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter

Avancerade komponenter med “låg askhalt”

Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

Avancerade viskositetsegenskaper

Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet utan att begränsa motorns livslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållanden)

Skjuvstabila viskositetsegenskaper

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Mycket låg flyktighet

Bättre kontroll över oljeförbrukningen

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

     •  Den senaste generationen lastbilar och bussar

     •  Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning

     •  Moderna motorer för tung drift utrustade med partikelfilter (DPF) i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen

     •  Den här oljan får inte användas i motorer som kräver äldre eller andra oljespecifikationer (kontakta teknisk helpdesk).

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3977

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

SCANIA LDF-5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-20

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,86

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

47,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,7

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.