MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-30 ADVANCED PROTECTION V6

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Avancerat skydd för motorer och utsläppssystem.

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 är en extra högpresterande dieselmotorolja med avancerad syntetisk teknologi som framställts för att ge enastående skydd och potential för bränsleekonomi i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp, som används i krävande landsvägskörning. Den här oljan har framställts med basoljor framställda med avancerad syntetisk teknik, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarad viskositet vid höga temperaturer och flyktighetskontroll, och bidrar till potentiell förbättring av bränsleekonomin. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bidra till förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). DPF används allmänt av de flesta tillverkare för att uppfylla de utsläppsbestämmelser som åläggs moderna lastbilar och bussar.

 

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motorsmörjmedel. Ökad motorprecision och bruket av laddluftkylare och turboladdare medför ökad mekanisk och termisk påfresting på smörjmedel. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck, försenad tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, vad gäller t.ex oxidationsbeständighet, sotfördelning, flyktighet och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerad teknik i Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 ger exceptionella prestanda och skydd av avgassystem utrustade med DPF (dieselpartikelfilter). Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning

Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall

Bidrar till att förhindra att kolvringar fastnar, för ett bättre motorskydd och ökad effektivitet

Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion

Bidrar till minskat slitage vid tung användning, vilket främjar en lång motorlivslängd

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation vilket möjliggör drift i kalla klimat

Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter

Avancerade komponenter “Lågt askhalt”

Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

Avancerade viskositetsegenskaper

. SAE 5W-30

. Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning

. Mycket låg flyktighet

Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet utan att minska motorlivslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållanden)

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

 

Användningsområden

• Rekommenderas av ExxonMobil för användning i följande:

• Senaste generationen MAN-lastbilar och -bussar som kräver smörjmedel godkända enligt MAN M 3677

• I kommersiella fordons- och bussmotorer (endast i trafik i områden där bränsle med ultralåg svavelhalt används) utan partikelfilter för vilka konventionell SAPS-olja enligt MAN M godkännande 3277 och M 3275-1 rekommenderas (kontrollera alltid i ägarhandboken för respektive fordon)

• Lätt och tung lastbilstrafik i landsvägskörning

• Moderna motorer för tung drift utrustade med dieselpartikelfilter (DPF) i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3677

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-30

Kallstartssimulator (CCS), skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

5590

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

14,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Noack flyktighet, massa %, ASTM D5800

11,4

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,56

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.