MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-30 FUEL EFFICIENT PLUS V1

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 är en extra högpresterande dieselmotorolja med avancerad syntetisk teknologi som framställts för att ge enastående skydd och potential för bränsleekonomi(1) i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp, som används i krävande landsvägskörning.

Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 har framställts med högkvalitativa basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarad viskositet vid höga temperaturer och flyktighetskontroll. Basoljorna, tillsatssystemet och den reducerade viskositeten i filmen (HT/HS) bidrar till att förbättra potentialen för bränsleekonomin. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bidra till förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF).

Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven från Volvo, Daimler, Detroit, Mack, Renault och Cummins till deras senaste dieselmotorer.

(1)Bränsleekonomins potential baseras på erfarenheten av att jämföra 5W-30 med 10W-40 och 15W-40

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. En mer kompakt motordesign och användning laddluftkylare och turboladdare medför ökad mekanisk och termisk påfrestning på oljan. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck tillsammans med försenad tändning och anordningar kräver alla bättre oljeprestanda, vad exempelvis gäller oxidationsstabilitet, spridning av sot, flyktighet och kompatibilitet med efterbehandlande anordningar. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus v1 ger exceptionell prestanda och skydd av avgassystem som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning

Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall

Bidrar till att förhindra att kolvringar fastnar, för ett bättre motorskydd och ökad effektivitet

Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion

Bidrar till minskat slitage vid tung användning, vilket främjar en lång motorlivslängd

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation för oljan, vilket möjliggör drift i kalla klimat. Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter

Avancerade komponenter “Lågt askhalt”

Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

Avancerade viskositetsegenskaper

. SAE 5W-30

. Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning

. Mycket låg flyktighet

Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet utan att begränsa motorns livslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållanden).

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i följande:

     •  Sista generationens Volvo-lastbilar och bussar som kräver VDS-5 (D13 Euro 6D motorer)

    •  Lastbilar och bussar från Mercedes-Benz som kräver smörjmedel med MB-Approval 228.61

        (OM 470 FE1 och OM 471 FE1 motorer samt användningar för terrängfordon för motorerna OM 470, OM 471 och OM 473)

    •  Renault lastbilar och bussar som kräver RLD-5 (DTi 13 steg-D motorer)

    •  Lastbilar och bussar som kräver API FA-4

Eftersom den här oljan inte har godkänts som bakåtkompatibel av motorbyggarna, får den inte användas i andra dieselmotorer.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Daimler Truck DTFR 15C130

VOLVO VDS-5

RENAULT TRUCKSRLD-5

MACK EOS-5

Detroit Fluids Specification 93K223

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API FA-4

Cummins CES 20087

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-30

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,84

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

10

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

232

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1

Noack flyktighet, massa %, ASTM D5800

10,4

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

4780

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,0

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

12,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

56

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.