Mobil Delvac Modern ™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Växellådsoljor som begränsar glidning med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip är ett smörjmedel för fordonsväxlar med extra hög prestanda, utvecklat från utvalda basoljor och med ett avancerat tillsatssystem framtaget särskilt för att begränsa differentialglidning.  Detta smörjmedel rekommenderas av ExxonMobil för tillämpningar där prestanda enligt API GL-5 krävs, såsom tunga differentialväxlar, axlar och bakaxelväxlar där extrema tryck och stötbelastningar vid tung drift förväntas.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens utrustningstillämpningar för lastbilar och bilar ställer högre prestandakrav på smörjmedel för drivlinan.  Högre hastigheter, högre vridmoment, tyngre laster och glidningsbegränsning kräver förbättrade egenskaper för att maximera differentiallivslängden och optimera prestandan.  Längre serviceintervaller utsätter växelsmörjmedlet för ytterligare krav.  Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip smörjmedel för fordonsväxlar är utvecklat särskilt för att möta dessa utmaningar. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta friktionsegenskaper

Effektiv glidningsbegränsningsprestanda

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar och utökad tätningslivslängd

Skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid hög hastighet

Förbättrad lastbärande förmåga, vilket reducerar driftskostnaderna

Utmärkt rost- fläck- och korrosionsskydd

Reducerade slitage- och underhållskostnader

Effektiv smörjning vid låga temperaturer

Minskat slitage och enkel motorstart

Låg skumbildningstendens

Bibehåller oljefilmstyrka för minskat slitage

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar

Minimalt läckage och reducerade föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     • Begränsad glidning i differentialväxlar, axlar och bakaxelväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5-nivån

     • Personbilar, lätta och tunga lastbilar i motorvägstrafik, bussar och skåpbilar

     • Terränggående fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads-, gruv- och jordbruksindustrin

     • Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar och andra växlar vid drift under förhållanden där hög fart/stötbelastning, hög fart/lågt vridmoment och/eller låg fart/högt vridmomentsituationer är typiskt

     • Första fyllning, påfyllning och inkapslade fordonsväxlar där SAE 80W-90 smörjmedel för växlar som begränsar glidning rekommenderas

     • Inte avsedd för växellådor eller transaxellådor, för vilka motorolja eller olja för automatväxellådor rekommenderas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

TE-ML 21N

TE-ML 05N

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

API GL-5

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 80W-90

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,92

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

115,5

Viskositetsindex, ASTM D2270

116

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

200

Densitet vid 15 C, kg/l, ASTM D1298

0,88

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.