MOBIL DELVAC MODERN™10W-30 FULL PROTECTION

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja för lätta fordon.

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection är en högpresterande dieselmotorolja med syntetisk teknologi som hjälper till att förlänga motorlivslängden under de svåraste landsvägs- och terrängförhållanden och samtidigt ger enastående prestanda i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp inklusive motorer med avgasrecirkulation (EGR) och efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF) och diesel-oxidationskatalysator (DOC). Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection är resultatet av ett långtgående utvecklingssamarbete med ledande originaltillverkare och rekommenderas av ExxonMobil i en mängd krävande tillämpningar och driftsmiljöer inom transport-, gruv-, byggnads-, schaktnings- och jordbruksbranscherna. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection är helt bakåtkompatibel och ger utmärkt prestation i äldre konventionella motorer. Således uppfyller den eller överträffar kraven enligt servicekategorierna API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS och CH-4 samt kraven från ledande originaltillverkare. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection uppfyller eller överträffar även kraven i API SN-specifikationen för bensinmotorer och blandade vagnparker och är biodieselkompatibel.

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection har framställts med Trimer-tillsatsteknik och ett blandat rengöringssystem för att leverera topprestanda i både nya och äldre motorer. Förutom att säkerställa utmärkt kontroll över oljeförtjockning på grund av sotbildning och ypperlig TBN-beständighet för långa oljebytesintervaller ger Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protections avancerade teknik även lägre oljeförbrukning och utmärkt motståndskraft mot oxidation, korrosivt och slipande slitage och högtemperaturavlagringar. Rekommenderas för användning med biodiesel som ger utmärkt oxidationsstabilitet och ren motorkolv.

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Överlägsen kontroll över viskositet vid sotning

Bidrar till bibehållen motoreffekt samt lång motor- och oljelivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning vid låga temperaturer och mindre avlagringar vid höga temperaturer

Utmärkt kontroll över oljeförbrukning

Bidrar till lägre oljekostnader på grund av färre oljepåfyllningar vid drift

Utmärkta TBN-reserver

Bidrar till förbättrat korrosionsskyd och längre oljebytesintervaller

Utmärkta TBN-reserver

Bidrar till förbättrat korrosionsskyd och längre oljebytesintervaller

Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning

Bidrar till bibehållen viskositet i tung drift vid höga temperaturer för bättre slitageskydd och längre motorlivslängd

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Snabbt oljeflöde som bidrar till mindre slitage vid kallstarter

Utomordentligt motstånd mot korrosivt och slipande slitage

Lång livslängd på kritiska slitytor

Komponentkompatibilitet

Lång livslängd på packningar, tätningar och efterbehandlingssystem för utsläpp (DPF och DOC)

Uppfyller strikta krav från viktiga maskinbyggare och den senaste API-servicekategorin för bensinmotorer

En motorolja för bruk i blandade vagnparker

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i följande:

    •  De senaste dieselmotorerna med låga utsläpp försedda med efterbehandlingssystem för utsläpp som använder dieselpartikelfilter (DPF) och dieseloxidationskatalysatorer (DOC) .

    •  Högpresterande dieselapplikationer inklusive turboladdade motorer med EGR teknik och dieselapplikationer med äldre, naturligt aspirerade konventionella konstruktioner.

    •  Tung landsvägstransport och entreprenadtillämpningar inklusive: byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk.

    •  Vägtransporter vid höga hastigheter/hög belastning samt vid kortare hämtningar/leveranser.

    •  Entreprenadtillämpningar i driftsförhållanden med extremt låg hastighet/tung last.

    •  Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker.

    •  Dieseldriven utrustning från amerikanska , europeiska och japanska tillverkare.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

DQC II-18 LA

MACK EO-O Premium Plus

Cummins CES 20086

Cummins CES 20081

DTFR 15C100

 

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKSRLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

API CG-4

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:

ACEA E7

API CK-4

API CJ-4

APICI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

Caterpillar ECF-3

ACEA E9

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

JASO DH-2

MAN M 3575

API SP

VOLVOVDS-3

VOLVOVDS-4

API CF

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 10W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12

Viskositetsindex, ASTM D2270

140

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

Densitet vid 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,867

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

9,6

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

218

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

82

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.