Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30 är en högpresterande dieselmotorolja som framtagits särskilt för att ge utmärkt smörjning av dieselmotorer som används i svåra situationer. Denna multigrade dieselmotorolja har framställts med basoljor, som ger utmärkt fluiditet vid låga temperaturer, med bibehållen viskositet och flyktighetskontroll. Dessa basoljor har förädlats med ett avancerat tillsatssystem som ger en hög grad av skydd till alla delar av motorn. Den optimerade viskometrin ger också möjlighet till förbättrad bränsleekonomi. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 rekommenderas av ExxonMobil för användning i de flesta dieseltillämpningar inklusive blandade fordonsflottor.

 

Egenskaper och fördelar

Lågutsläppsmotorer ställer högre krav på motorsmörjmedel. Mer kompakta motorkonstruktioner minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja tillförs för att ersätta förbrukade tillsatser. Högre kolvtoppringar som gör att oljefilmen kommer närmare förbränningskammare med högre temperaturer och ökar den termiska påfrestningen på smörjmedlet. Högre bränsleinsprutningstryck och fördröjd tändning ger bättre förbränningseffektivitet, men ökar också motortemperaturen samt oljans sotbildning. Teknologin i Mobil Delvac Super 1400 10W-30 ger exceptionella prestanda i såväl moderna dieselmotorer som i äldre modeller. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Bra skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning, oljenedbrytning och korrosion

Kontroll av höga temperaturavlagringar Minskat slitage och längre motorlivslängd Skydd för att undvika att ringen fastnar

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Färdig pumpbarhet/cirkulation av oljan Slitageskydd vid uppstart

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning i förhållanden med tung drift och höga temperaturer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

- Dieseldriven utrustning från ledande japanska, europeiska och amerikanska tillverkare

- Lätt och tung lastbilstrafik vid motorvägskörning

- Fordon och arbetsmaskiner som används i byggnads-, gruv-, schaktnings- och jordbruksbranscherna

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

API CF-4

API CG-4

API SF

API SG

API SH

VOLVO VDS-2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API SJ

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

10W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

80

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

11,7

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,1

Noack flyktighet, massa %, ASTM D5800

10,7

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

8,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

141

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.