Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 är en högpresterande dieselmotorolja som erbjuder skydd för dieselmotorer vid drift under svåra
driftsförhållanden både vid landsvägs- och terrängförhållanden. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i en mängd olika krävande applikationer och miljöer som förekommer inom transport-, gruv-, byggnads-, schaktnings- och jordbruksbranscherna.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till att begränsa slambildning och avlagringar

TBN-reserv

Bidrar till att begränsa avlagringar

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten

Bidrar till att minska oljeförbrukning och skydda mot slitage

Utmärkta egenskaper för rengöring/dispergering

Bidrar till att skydda motorer och hålla dem rena

Kompatibilitet med motorkomponenter

Lång packnings- och tätningslivslängd

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

     •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning från europeiska, japanska och amerikanska tillverkare i enlighet med rekommendationerna i ägarhandboken

     •  Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning

     • Fordon och arbetsmaskiner som används i byggnads-, gruv-, schaktnings- och jordbruksbranscherna

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

API SH

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API SJ

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

15W-40

CCS, skenbar viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D5293

5800

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

110

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,6

Densitet vid 15,6ºC kg/l, ASTM D4052

0,87

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

9,2

Viskositetsindex, ASTM D2270

136

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.