Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Defense

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Dieselmotorolja med ultrahög prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense är en avancerad högpresterande syntetisk motorolja för dieselmotor med syntetisk teknik som ger utmärkt smörjning och lång oljebytesförmåga, vilket bidrar till lång livslängd för dieselmotorer i krävande användningsområden. Den avancerade tekniken bakom denna produkt ger exceptionell prestanda i turboladdade och äldre sugmotorer. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense rekommenderas för användning i en mängd krävande användningsområden och driftsmiljöer inom lastbilstrafik, gruvdrift, byggnation, jordbruk och sjöfart.

 

Egenskaper och fördelar

Moderna dieselmotorer med hög effekt körs varmare än äldre motorer, vilket avsevärt ökar kraven på smörjmedel. Dagens mer kompakta motorkonstruktioner minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja tillförs för att komplettera förbrukade tillsatser. Toppkolvringarna är högre placerade, vilket gör att oljefilmen kommer närmare förbränningskammaren där temperaturen ökar den termiska påfrestningen på smörjmedlet. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense bidrar till att skydda motorn under svåra driftsförhållanden. Den är också helt kompatibel med konventionella mineraloljor. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Kontroll av slambildning vid låga temperaturer och lackavlagringar vid höga temperaturer

Hög TBN

Bidrar till att förlänga oljebytesintervallen med bränslen med högt svavelinnehåll.

Avancerad formulering och viskometri

Behåller viskositeten vid svåra, höga temperaturer

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Lättare motorstart och minskat slitage

Bra skydd mot korrosion

Bidrar till lång livslängd för kritiska slitytor

Långa oljebytesintervaller

Bidrar till god driftseffektivitet och lägre totalkostnader.

Komponentkompatibilitet

Lång packnings- och tätningslivslängd, längre serviceintervaller

Låg flyktighet, utmärkt skydd mot slitage och cylinderpolering

Bra kontroll över oljeförbrukning

 

Användningsområden

* Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense rekommenderas för användning i dieselmotorer med mycket hög prestanda, inklusive turboladdade och naturligt aspirerande motorer.

* Motorer för landsvägskörning som arbetar både med hög hastighet/hög belastning och kortare transporter, motorer för terräng- och marinmotorer som arbetar under krävande förhållanden med låg hastighet/tunga belastningar.

* Dieseldriven utrustning från europeiska tillverkare

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-3

MTU oljekategori 3

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MAN M 3377

MACK EO-N

DTFR 15B120

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF-4

API CG-4

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API CI-4

APICI-4 PLUS

JASODH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-40

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D1298

0,849

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

15,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

92,7

Totalt basnummer, mg KOH/g, ASTM D4739

14,5

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,2

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

221

Viskositetsindex, ASTM D2270

174

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.