Mobil Delvac XHP™ 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHP™ 15W-40 är en högpresterande dieselmotorolja som skyddar dieselmotorer vid drift i svåra förhållanden både på landsvägar och ute i terrängen. Mobil Delvac XHP 15W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i en mängd olika krävande applikationer och miljöer som förekommer inom transport-, gruv-, byggnads-, schaktnings- och jordbruksbranscherna.

 

Egenskaper och fördelar

Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att begränsa slambildning och avlagringar

TBN-reserv bidrar till att begränsa avlagringar

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten bidrar till att minska oljeförbrukningen och skydda mot slitage

Utmärkta egenskaper för rengöring/dispergering bidrar till att skydda motorer och hålla dem rena

God kompatibilitet med motorkomponenter, lång packnings- och tätningslivslängd

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till att begränsa slambildning och avlagringar

TBN-reserv

Bidrar till att begränsa avlagringar

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten

Bidrar till att minska oljeförbrukning och skydda mot slitage

Utmärkta egenskaper för rengöring/dispergering

Bidrar till att skydda motorer och hålla dem rena

Kompatibilitet med motorkomponenter

Lång packnings- och tätningslivslängd

 

Användningsområden

  • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning från europeiska, japanska och amerikanska tillverkare i enlighet med rekommendationerna i ägarhandboken
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning
  •  

    Fordon och arbetsmaskiner som används i byggnads-, gruv-, schaktnings- och jordbruksbranscherna.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 1

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

RENAULT TRUCKSRLD

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-2

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande branschspecifikationer:

API SJ

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

15W-40

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D4052

0,88

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

106

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,5

Sulfataska, vikt %, ASTM D874

1,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

Viskositetsindex, ASTM D2270

140

CCS, skenbar viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D5293

6150

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

10

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.