Mobil Hydraulic 10W

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande hydraulolja

Produktbeskrivning

Mobil Hydraulic 10W är en högpresterande hydraulolja som framställs av avancerade basoljor och balanserade tillsatser, som utvecklats för att  möta kraven i en mängd hårt belastade hydrauliska utrustningar. Den här produkten är särskilt utformad med effektivt balanserade askfria  dispergenter och metalliska detergenter, kombinerat med inhibitorer för att ge kontroll över oxidation, slitage, korrosion och rost. Mobil Hydraulic 10W används i en mängd olika hydrauliska tillämpningar både i transport- och terrängfordon.

Mobil Hydraulic 10W har samma sammansättning som Essolube Hydraulic Oil 10W

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Hydraulic 10W ger utmärkta prestanda i en mängd olika hydraulsystem och komponenter, som består av olika multimetall-konstruktioner. Produkten ger också höga prestanda vid både låga och höga temperaturer tack vare det höga viskositetsindexet. Dess utmärkta oxidationsbeständighet ger goda prestanda vid högre temperaturer och vid förlängd drift. Det utmärkta slitageskyddet ger lång livslängd åt utrustning och färre haverier. Mobil Hydraulic 10W är kompatibel med andra motoroljor i fall av oplanerad blandning. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Gott skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, lackbildning och oljenedbrytning

Renare hydraulsystem

Mindre slitage, särskilt på vingar och i reglerventiler

Skyddar mot fastsättningen av pumpvingar

Förlängda oljebytesintervaller med oljeanalys

Bra slitageskydd

Minskar förtida slitage och förlänger utrustningens livslängd

Goda prestanda över ett brett temperaturintervall

Minskar slitage vid låga starttemperaturer

Effektiv och stark smörjfilm vid höga temperaturer

Utmärkt skydd mot rost och korrosion

Ökar utrustningens livslängd och ger lägre underhållskostnader

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hydrauliska system och komponenter som används tillsammans med utrustning från ledande amerikanska, europeiska och japanska tillverkare
  • Hydraulsystem som arbetar i mycket varierande omgivningstemperaturer
  • Hydraulsystem som innefattar växlar och lager där goda slitageskyddande egenskaper krävs
  •  

    Fordon och arbetsmaskiner inom transportsektorn, byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CD

API SF

Eaton 35VQ25

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

10W

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,877

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

37,7

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

4

Viskositetsindex, ASTM D2270

107

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.