Mobilube™ GX 80W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Smörjmedel för växellådor på fordon för tung drift

Produktbeskrivning

Mobilube GX 80W-90 är ett högpresterande smörjmedel för krävande tillämpningar, framställt av basoljor av hög kvalitet och ett avancerat tillsatssystem. Detta smörjmedel är utvecklat för fordonstransmissioner för tung drift, axlar och slutdrev, där skydd mot slitage och repning erfordras. De rekommenderas av ExxonMobil för användning i områden där API GL-4 service krävs.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga utrustningar ställer högre prestandakrav på smörjmedel avsedda för drivlinan. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster ställer allt högre krav på smörjmedel för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på transmissionsoljor, vilket kräver effektiva system av basoljor och tillsatser. Mobilube GX 80W-90 har framställts för att möta dessa utmaningar. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Förlängd livslängd för tätningar

Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Längre livslängd för komponenterna

God smörjning vid låga temperaturer

Mindre slitage vid uppstart och lättare starter

Kompatibel med typiska tätningar och packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

 

•  Manuella transmissioner för tung drift, axlar och slutväxlar som kräver prestanda enligt API GL-4

•  Personbilar, lätta och tunga lastbilar och nyttofordon i landsvägstrafik

•  Fordons- och arbetsmaskinssektorn inom: byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk.

•  Andra industriella användningar för tung drift och fordonstillämpningar inklusive hypoida växlar i måttliga till svåra driftsförhållanden

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API GL-4

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 80W-90

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Flampunkt, °C, ASTM D92

250

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

143

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

Viskositetsindex, ASTM D2270

97

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.