Mobilube™ HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Smörjmedel för växellådor på fordon för tung drift

Produktbeskrivning

Mobilube HD 75W-90 är en SAE 75W-90 produkt som uppfyller kraven i API GL-5. Den har formulerats genom att använda en kombination av basvätskor av hög kvalitet med en hög skjuvstabil viskositetsindexförbättring.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga utrustningar ställer högre prestandakrav på smörjmedel för drivlinan.  Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster ställer allt högre krav på smörjmedel för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnader.  Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på transmissionsoljor, vilket kräver effektiva system av basoljor och tillsatser.  Mobilube HD-seriens smörjmedel för växellådor har utvecklats för att möta dessa utmaningar.  Potentiella nyckelfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

Enastående skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid hög hastighet

Ökad lastbärande förmåga. Minskade underhållskostnader och längre livslängd för utrustning.

Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Längre livslängd för komponenterna

Effektiv smörjning vid låga temperaturer

Förbättrad startförmåga

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Axlar för tung drift och bakaxelväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5-nivån

     •  Personbilar, lätta och tunga lastbilar och nyttofordon i landsvägstrafik

     •  Fordon och arbetsmaskiner inom byggnadsverksamhet, gruvdrift, schaktning och jordbruk

     •  Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar vid drift under förhållanden där hög fart/stötbelastning, hög fart/lågt vridmoment och/eller låg fart/högt vridmoment förekommer

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande branschspecifikationer:

API GL-5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

75W-90

Densitet vid 15°C, kg/cm3, ASTM D4052

0,8852

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

215

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

16

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

103

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Viskositetsindex, ASTM D2270

166

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.