Mobil Delvac 1™ 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande dieselmotorolja för krävande tillämpningar

Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1 5W-40 är en helsyntetisk högpresterande dieselmotorolja för krävande tillämpningar som bidrar till lång motorlivslängd och möjliggör långa oljebytesintervaller för moderna dieselmotorer i krävande bruk. Mobil Delvac 1 5W-40 ger utmärkta prestanda i moderna motorer med låga utsläpp, inklusive kylenheter, såväl som i äldre, väl underhållna motorer. Mobil Delvac 1 5W-40 rekommenderas för användning i en mängd olika krävande tillämpningar och driftsmiljöer som förekommer i transport-, gruv-, byggnads-, och jordbruksbranscherna. Mobil Delvac 1 uppfyller också kraven enligt API SL-specifikationen för bensinmotorer i blandade vagnparker.

Mobil Delvac 1 5W-40:s utmärkta prestandaegenskaper är resultatet av omfattande utvecklingssamarbete med stora motortillverkare och tillämpning av avancerad smörjteknologi. Som resultat av detta uppfyller eller överträffar denna produkt vissa av de senaste kraven enligt API, ACEA, JASO och globala branschspecifikationer för dieselmotoroljor, samt många av de stora amerikanska, europeiska och japanska motortillverkarnas krav.

 

Egenskaper och fördelar

Många moderna dieselmotorer med låga utsläpp bildar mera sot och har högre driftstemperaturer än äldre motorer. Detta ökar betydligt behovet av högpresterande smörjmedel. Dagens mer kompakta motorkonstruktioner minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja tillförs för att komplettera förbrukade tillsatser. Toppkolvringarna är placerade högre, vilket gör att oljefilmen kommer närmare förbränningskammaren och utsätter smörjmedlet för svår termisk påfrestning Mobil Delvac 1 5W-40 bibehåller enastående prestanda vid höga temperaturer. Den är också helt kompatibel med konventionella oljor. Viktiga fördelar innefattar:

1 i jämförelse med konventionell 15W-40 motorolja. Faktisk förbättring av bränsleekonomin är beror på fordons-/maskintyp, utomhustemperatur, körförhållanden och den nuvarande oljans viskositet

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Uppfyller eller överträffar ledande motortillverkares strikta specifikationer

En motorolja för bruk i blandade vagnparker

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Kontroll av slambildning vid låga temperaturer och avlagringar vid höga temperaturer

Låg flyktighet, utmärkt skydd mot slitage och cylinderpolering

Bra kontroll över oljeförbrukning

Expertutvecklade lågviskositetsegenskaper

Potentiellt förbättrad bränsleekonomi (1)

Exceptionell pumpbarhet vid låga temperaturer

Lättare motorstart och minskat slitage

Bra skydd mot korrosion

Bidrar till lång livslängd för kritiska slitytor

Långa oljebytesintervaller

Bidrar till driftseffektivitet och övergripande kostnadskontroll

God kompatibilitet med motorkomponenter

Lång packnings- och tätningslivslängd, längre serviceintervaller

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1 5W-40 rekommenderas för användning i dieselmotorer med extremt höga prestanda, inklusive moderna lågutsläppsmotorer med avgasåtercirkulation (EGR). Användningsområden inkluderar:

  • Transportfordon som arbetar vid höga hastigheter med tung last och vid kortare start/stop körning
  • Arbetsmaskiner och -fordon vid bruk i låga hastigheter med tung last
  • Så gott som all dieseldriven utrustning från amerikanska, europeiska och japanska tillverkare
  • Kylenheter

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K214

MB-Approval 228.5

VOLVO VDS-2

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CG-4

API CF-4

API CF

CATERPILLAR ECF-1-a

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Cummins CES 20075

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Ford WSS-M2C171-D

GLOBAL DHD-1

RENAULT TRUCKS RXD

ACEA E4

ACEA E7

VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-2

MACK EO-N

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

5W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,35

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,854

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

102

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Viskositetsindex, ASTM D2270

151

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.