Mobil Delvac™ 1 ATF

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Syntetisk automatväxellådsolja med avancerad teknologi

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ 1 ATF är en helsyntetisk olja som rekommenderas av Allison Transmission, Inc. och är godkänd enligt specifikationen Allison TES-295.  Oljan är framtagen för att uppfylla de höga kraven för moderna automatiska transmissioner i tung drift. Den syntetiska basoljans sammansättning möjliggör utmärkta prestanda även under de svåraste driftsförhållanden. Den ger enastående växlings- och kraftöverföringsprestanda. Jämfört med konventionella ATF-oljor skyddar det höga viskositetsindexet och stabiliteten hos Mobil Delvac 1 ATF mot termiskt nedbrytning vid höga driftstemperaturer, samtidigt som den ger enastående prestanda även vid minusgrader.

 

Egenskaper och fördelar

Den avancerade teknologin bakom Mobil Delvac 1 ATF ger längre bytesintervaller, beständiga och varaktiga friktionsegenskaper och goda lågtemperatureregenskaper. Dessutom förbättrar den transmissionens hållbarhet och renhet överlag. Nyckelegenskaper och fördelar inkluderar

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Förbättrade, varaktiga friktionsegenskaper.  Hjälper till att förbättra och förlänga transmissionens effektivitet och ger smidig växling.
Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.  Håller transmissionen ren, vilket förlänger dess livslängd och prestanda även under svårare driftsförhållanden. 
Utmärkt filmstyrka och slitageskyddande egenskaper.  Betydande slitageminskning och lång transmissionslivslängd.
Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer.  Ger en snabb och pålitlig smörjning vid temperaturer ner till –54 °C.
Utmärkt skjuvstabilitet.  Leder till att viskositeten bibehålls även vid mycket tung användning och höga driftstemperaturer.  
Kompatibel med mineralbaserade ATF-oljor  Mindre bekymmer vid påfyllning av olja och utmärkt läckagekontroll med olika tätningsmaterial. 

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1 ATF rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna, högpresterande lastbilar, bussar, fritidsfordon, dragbilar, skåpbilar och övriga fordon som kräver prestandanivå enligt Allison TES-295.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 ATF har följande maskinbyggares godkännanden:  
Allison TES-295 (AN - 051005) X
Allison TES-468 X
MB-Approval 236.91 X
ZF TE-ML 03M/04D/ 14C/ 16M/ 20C X
MAN 339 Typ V2/ Typ Z12/ Typ Z3 
Voith Turbo H55.633639 X
Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118- Extended Drain X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 ATF  
Viskositet, ASTM D 445  
mm²/s vid 40 °C 39
mm²/s vid 100 °C 7.3
Brookfield-viskositet, ASTM D 5293  
cP vid -40 °C 8400
Viskositetsindex, ASTM D 2270 168
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -54
Flampunkt, °C, ASTM D 92 236
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.85
Färg Röd

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (SDB) följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala försäljningskontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.  


Mobil, Delvac, Mobil –logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.