Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk transmissionsolja för krävande bruk

Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 är en helsyntetiskt transmissionsolja som är utformad att uppfylla mycket höga krav på förlängda bytesintervaller och garantier. Denna produkt är avsedd för krävande transmissionssystem, som kräver växeloljor med utomordentlig lastbärande förmåga och där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 bygger på syntetiska basoljor och avancerade tillsatser, som ger avsevärda fördelar jämfört med konventionella mineralbaserade växellådsoljor.

Den moderna teknologin i Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 ger utomordentliga prestanda, hjälper till att skydda mot termisk nedbrytning och oxidering, bidrar till minskat slitage och korrosion, och ger förbättrad skjuvstabilitet och förlängda serviceintervaller. .

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har genom innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan för tunga fordon och entreprenadmaskiner, när det gäller last, vridmoment, hastighet och manövrering.  Dessa konstruktionslösningar har ändrat och ökat kraven på smörjmedlen, för att ge högre prestanda och produktivitet samt sänkta driftskostnader.  För hårt belastade slutväxlar är friktionskontroll, slitageskydd, värme- och skjuvstabilitet samt rost- och korrosionsskydd, liksom skydd för packningar, egenskaper som måste vara optimalt balanserade. Detta för att ge ökad livslängd åt växlar och tätningar, mjuk drift, möjlighet till förbättrad bränsle-ekonomi samt hög belastningskapacitet för vridmoment i många olika tillämpningar. De viktigaste fördelarna med Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 innefattar:

Fördelar Möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer Ökad livslängd på växlar och lager på grund av minimala avlagringar.
Ökad livslängd för tätningar
Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och nötning vid höga hastigheter Förbättrad lastbärande förmåga.
Bidrar till lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen
Utmärkt skjuvstabilitet Bidrar till bibehållen viskositet och filmstyrka under svåra driftsförhållanden, vilket förhindrar slitage
Bättre friktionsminskande egenskaper Kan ge förbättrad bränsle-ekonomi och lägre driftskostnader
Enastående flytförmåga vid låga temperaturer jämfört med konventionella oljor Bidrar till mindre slitage och lättare start
Låg skumningstendens Bidrar till bibehållen filmstyrka och ger tillförlitlig smörjning
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

  • Hårt belastade osynkroniserade manuella transmissioner och axlar, som kräver prestanda enligt API GL-5 och MT-1
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik samt bussar och skåpbilar
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads- och gruvdrift, schaktning och lantbruk
  • Hårt belastade industriella växlar, inklusive hypoid- och snäckväxeldrev, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/lågt vridmoment och/eller låga hastigheter/högt vridmoment
  • Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 är avsedd för fyllning, påfyllning och återfyllning av differentialväxlar, bakaxlar och transferlådor
  • Rekommenderas för utrustning såsom vinschväxlar och drivväxlar i bandvagnar som utsätts för mycket låga temperaturer
  • Rekommenderas där förlängda serviceintervaller och garantier krävs
  • Rekommenderas inte för applikationer som kräver prestanda enligt API GL-4
  • Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller automatväxellådsolja rekommenderas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Dana SHAES 256 Rev C

Dana SHAES 429

Detroit Fluids Specification 93K219.01

HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle

Mack GO-J Plus

MAN 342 Typ M2

MB-Approval 235.8

Navistar, Inc. MPAPS B-6821

SAE J2360

Voith Turbo 132.00374401

Voith Turbo 132.00374402

VOLVO 97312

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

Siemens Traction Gears GmbH (former Flender Rail) T7302

Meritor O-95 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

Eaton PS-163

MIL (US) MIL-PRF-2105E

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

ISUZU Axle Oil

ISUZU Large Manual Transmission Oil

ISUZU LCV Front Axle Oil

Meritor O-76-N

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90  
SAE klass 75W-90
Viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 120
cSt vid 100°C 15,0
Viskositetsindex, ASTM D 2270 140
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -48
Flampunkt, °C, ASTM D 92 205
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,86

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.