Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk limited slip transmissionsolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 är en helsyntetisk limted slip transmissionsolja, som framställts av syntetiska basoljor och ett avancerat additivsystem. Den är utvecklad för att användas i både hårt och lättare belastade kraftöverföringar, där den ger utmärkt lastbärande förmåga i axlar och slutdrev, där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 ger optimal värmestabilitet och oxidationsbeständighet, högt viskositetsindex (VI), extremt låg flytpunkt samt god flytbarhet vid låga temperaturer.  Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 är lämplig för användning i mängd olika limited slip hypoiddifferentialer.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har genom innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan hos tunga transportfordon och entreprenadmaskiner när det gäller belastning, vridmoment, kontroll och pålitlighet.  Dessa konstruktioner har ändrat och ökat kraven på transmissionsoljor att ge högre prestanda, inklusive limited slip -egenskaper, ökad produktivitet samt sänkta driftskostnader. För hårt belastade slutdrev är friktionskontroll, slitageskydd, värme- och skjuvstabilitet samt rost- och korrosionsskydd, liksom skydd för packningar, egenskaper som måste vara optimalt balanserade. Detta för att ge ökad livslängd åt växlar och tätningar, mjuk drift, förbättrad bränsle-ekonomi samt hög tålighet för belastning och vridmoment i många olika tillämpningar. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 är utvecklad för att ge exceptionella prestanda och minimala totala smörjningsrelaterade driftskostnader i moderna, hårt belastade slutdrev som kräver limited slip -förmåga.  De viktigaste fördelarna inkluderar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturerÖkad livslängd på växlar och lager på grund av minimala avlagringar.
 Ökad livslängd för tätningar
Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot nötning vid höga hastigheterFörbättrad lastbärande förmåga.
 Minskade underhållskostnader och ökad livslängd för utrustningen
Utmärkt skjuvstabilitetBibehåller viskositet och filmstyrka vid svåra arbetsbetingelser, för att förhindra slitage
Förbättrade friktionsegenskaperFörbättrad bränsle-ekonomi och sänkta driftskostnader
Överlägsen flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med mineraloljorMinskat slitage och lättare start
Låg skumningstendensBibehåller filmstyrkan och ger tillförlitlig smörjning
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningarMinimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade manuella transmissioner, axlar, slutdrev och limited slip differentialer, som kräver API GL-5-prestanda.
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik, bussar och skåpbilar
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom: byggnads- och gruvdrift, stenbrytning och lantbruk
  • Andra hårt belastade växlar och drev i industribruk, inklusive hypoid- och snäckväxlar, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/låga vridmoment och/eller låga hastigheter/höga vridmoment
  • Initialfyllning, påfyllning eller återfyllning av differentialer, slutdrev, momentfördelare och andra växelapplikationer där smörjmedel som uppfyller specifikationen API GL-5, universaloljor eller växellådsoljor av högtryckstyp rekommenderas.
  • Rekommenderas för utrustning såsom reduktionsväxlar för vinschar och växeldrev för framdrivning av bandfordon, som utsätts för temperaturer under noll
  • Rekommenderas inte för applikationer som kräver prestanda enligt API GL-4
  • Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller ATF-olja rekommenderas.
  • Applikationer där förlängda serviceintervaller och -garantier krävs

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 Gear Oil  LS 75W-90 uppfyller eller överträffar kraven enligt: 
API GL-5X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 
SAE klass75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt vid 40 °C94.2
cSt vid 100 °C14.0
Viskositetsindex, ASTM D 2270153
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-48
Flampunkt, °C, ASTM D 92214
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 40520.88

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen, designen med den flygande hästen och Mobilube är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.