Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Transmissionsolja med högsta prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT är en SAE 75W-90, helsyntetisk transmissionsolja för manuella växellådor. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har utmärkta viskositets-/temperaturegenskaper.  

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT har utformats med ett avancerat tillsatssystem och ger därför utmärkt termisk stabilitet och slitageskydd. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT sänker driftstemperaturen i växellådan jämfört med konventionella transmissionsoljor. Den rekommenderas för de flesta manuella transmissioner, axlar och lätta hypoidaxlar, som inte kräver en API GL-5 -olja. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT lämpar sig för bruk i transmissionssystem (växellådor) där smörjoljan utsätts för mycket höga temperaturer vid full belastning.

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT är godkänd enligt Mercedes-Benz specifikationsblad MB 235.11, som täcker Actros manuella våxellådor, inklusive modeller med transferlåda.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har följande tillverkares godkännanden:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
SAE klassSAE 75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40°C96.3
cSt @ 100°C14.7
Brookfield-viskositet @ -40°C, cP max.59000
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-45
Flampunkt, °C, ASTM D 92, min.179
Viskositetsindex, ASTM D 2270159

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil, ExxonMobil och Mobiltrans MBT-logotyperna samt designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.