Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Transmissionsolja med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid V30 är en helsyntetiskt transmissionsolja för tungt belastade manuella växellådor som utvecklats för att uppfylla höga krav. Oljan rekommenderas för åretruntsmörjning av manuella växellådor i lätt till krävande bruk i fordon i landsvägstrafik och entreprenadverksamhet i en mängd olika miljöer. Framställd för att ge utmärkta prestanda, inbegriper Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 den senaste smörjningsteknologin, som bygger på syntetiska basoljor och ett avancerat tillsatssystem som ger betydande fördelar över konventionella transmissionsoljor. Detta avancerade tillsatssystem ger enastående rengöring och upplösning av föroreningar med optimerat skydd mot termisk nedbrytning, oxidation, slitage och korrosion. Till följd av ett högt viskositetsindex och en blandning av syntetiska basoljor, ger den en starkare film vid högre temperaturer än konventionella oljor. Denna teknologi garanterar även effektiv smörjning vid extremt låga temperaturer utan oljeförstelning. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 rekommenderas för manuella transmissioner och växellådor av icke-hypoid typ.

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos tungt belastade lastbilar när det gäller last, hastighet, kontroll och pålitlighet med hjälp av innovativa drivlinekonstruktioner. Dessa konstruktionslösningar har markant ändrat och ökat kraven på transmissionsoljor för att kunna ge högre prestanda och samtidigt förlänga bytesintervallen. För transmissioner i kommersiellt bruk måste egenskaper som friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd, såväl som tätningsskydd balanseras optimalt för att ge längre livslängd för transmission och synkronisering, problemfri växling, förbättrad transmissionseffektivitet och högre lastbärande förmåga i en mängd olika tillämpningar och driftsmiljöer. Jämfört med konventionella mineraloljebaserade transmissionsoljor, erbjuder Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 följande nyckelfördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt lastbärande förmåga, slitageskydd och högtrycksegenskaper (EP)

Bidrar till att skydda mot slitage under svåra driftsförhållanden under transmissionens hela livslängd

Enastående skydd mot slambildning

Bidrar till längre tätningslivslängd, längre oljebytes- och serviceintervaller

Mycket bra skydd mot korrosion av koppar och dess legeringar

Bidrar till att skydda och förlänga synkroniseringens livslängd och ger samtidigt smidigare växlingar.

Optimerat skydd mot termisk nedbrytning och oxidation

Bidrar till längre oljebytes- och serviceintervall för lägre underhållskostnader

Exceptionell skjuvstabilitet

Bidrar till att bibehålla en effektiv viskositet och filmstyrka för bättre slitageskydd vid hårda belastningar

Enastående flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till snabbare starter, lättare växling och hjälper till att minska slitaget vid kallstarter.

Möjliggör förlängda oljebytes- och serviceintervall

Bidrar till lägre driftskostnader och förbättrad produktivitet

Optimerade och stabila friktionsegenskaper

Bidrar till smidig och snabb växling

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Tungt belastade manuella transmissioner, i synnerhet för dem som kräver olja av typ Volvo 97307 eller Volvo 97318 (se rekommendationer i servicehandboken)
  • Kommersiella lätta och tunga lastbilar och bussar i landsvägskörning
  • Applikationer i områden med mycket låga vintertemperaturer
  • Applikationer där förlängda serviceintervaller och garantier krävs
  • Tillsammans med Mobil Delvac 1 Gear Oil i bakaxlar för maximal effektivitet i hela drivlinan och förbättrad bränsleekonomi
  • INTE lämplig för hypoidväxlar i differentialer och slutdrev, varken för påfyllning eller byten i system där servicehandboken specificerar API GL-5 eller MIL-PRF-2105E.
  • MAN 341 Typ E4

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VOLVO 97307

VOLVO 97318

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

75W-80

Densitet vid 15,6, °C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt, °C, ASTM D92

242

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

54

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

152

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.