Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högklassig syntetisk motorolja för kommersiella fordon.

Produktbeskrivning

Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 är en extra högpresterande dieselmotorolja som bidrar till att förlänga motorlivslängden under de svåraste landsvägs- och terrängförhållanden och samtidigt ger enastående prestanda i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp inklusive motorer med avgasåtercirkulation (EGR) och efterbehandlingssystem med dieselpartikelfilter (DPF) och diesel-oxidationskatalysator (DOC). Mobil Delvac MX ESP 15W-40 är helt bakåtkompatibel och ger samma exceptionella prestanda i äldre konventionella motorer. Således uppfyller den eller överträffar kraven enligt servicekategorierna API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS och CH-4 samt kraven från ledande motortillverkare.

 

SN/SM/SL -specifikationerna för bensinmotorer och blandade vagnparker.
Mobil Delvac MX ESP 15W-40 är ett resultat av ett långtgående utvecklingssamarbete med ledande motortillverkare och rekommenderas av ExxonMobil för en mängd krävande applikationer och driftsmiljöer inom transport-, gruv-, byggnads-, schaktnings- och jordbruksbranscherna. Denna produkt ger enastående skydd i de mest krävande dieselmotorerna från Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo och andra. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 uppfyller eller överträffar även kraven enligt API

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 har framställts med Trimer additivteknologi och ett blandat detergentsystem för att leverera topprestanda i både nya och äldre motorer. Förutom att oljan ger utmärkt kontroll över oljeförtjockning på grund av sotbildning och ypperlig TBN -beständighet för långa oljebytesintervaller, ger den avancerade teknologin i Mobil Delvac MX ESP 15W-40 även lägre oljeförbrukning samt ett gott skydd mot oxidation, korrosivt och slipande slitage och högtemperaturavlagringar.

Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Överlägsen kontroll över sotbildning och viskositet

Bidrar till bibehållen motoreffekt samt lång motor- och oljelivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning vid låga temperaturer och mindre avlagringar vid höga temperaturer

Utmärkt kontroll över oljeförbrukning

Bidrar till lägre oljekostnader på grund av färre oljepåfyllningar vid drift

Utmärkta TBN-reserver

Bidrar till förbättrat korrosionsskydd och längre oljebytesintervaller

God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten

Bidrar till bibehållen viskositet i tung drift vid höga temperaturer för bättre slitageskydd och längre motorlivslängd

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Snabbt oljeflöde som bidrar till mindre slitage vid kallstarter

Utomordentligt skydd mot korrosivt och slipande slitage.

Lång livslängd på kritiska slitytor

Komponentkompatibilitet

Lång livslängd på packningar, tätningar och efterbehandlingssystem för utsläpp (DPF och DOC)

Uppfyller strikta krav från viktiga maskinbyggare och den senaste API-servicekategorin för bensinmotorer

En motorolja för bruk i blandade vagnparker

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Dieselmotorer under krävande driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, som använder sig av teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR)
  • Högpresterande dieselapplikationer inklusive turboladdade motorer med EGR teknik och dieselapplikationer med äldre, naturligt aspirerade konventionella konstruktioner.
  • Tung landsvägstransport och entreprenadtillämpningar inklusive byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk.
  • Vägtransporter vid höga hastigheter/hög belastning samt vid kortare distributionskörning.
  • Entreprenadtillämpningar i driftsförhållanden med extremt låg hastighet/tung last.
  • Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker.
  •  

    Dieseldriven utrustning från amerikanska, europeiska och japanska tillverkare.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Cummins CES 20086

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

MACK EO-N Premium Plus 03

MACK EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

RENAULT TRUCKSRLD-3

VOLVO VDS-4.5

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3575 

API CG-4

API CF-4

API CF-2

API CF

VOLVO VDS-2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

API SL

CATERPILLAR ECF-3

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

ACEA E7

ACEA E9

JASO DH-2

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

15W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

109

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

130

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.