Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk transmissionsolja för krävande bruk

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 är en helsyntetisk transmissionsolja som är framtagen för att uppfylla de mest krävande prestandakrav inklusive Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A och API GL-5. Denna produkt är avsedd för krävande transmissionssystem som kräver oljor med relativt hög viskositet och hög lastbärande förmåga och där man kan förvänta sig extrema tryck och stötbelastningar. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil bygger på syntetiska basoljor och avancerade tillsatser som ger betydande fördelar jämfört med mineraloljor.

Den moderna teknologin hos Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 ger utomordentliga prestanda för användning inom ett brett temperaturområde, skydd mot termisk nedbrytning och oxidering, och den bidrar till minskat slitage och korrosion samt förbättrad skjuvstabilitet och bränsle-ekonomi.

Den är utformats för att ge ett högre viskositetsindex med hjälp av syntetiska basoljor, för bättre filmstyrka vid högre temperaturer jämfört med mineraloljor. Denna teknologi garanterar också effektivare smörjning utan kanalisering vid temperaturer under noll.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har genom innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan för tunga fordon och entreprenadmaskiner, när det gäller last, vridmoment, hastighet och manövrering.  Dessa konstruktionslösningar har märkbart ändrat och ökat kraven på smörjmedlen, för att ge högre prestanda och produktivitet samt sänkta driftskostnader. För hårt belastade kraftöverföringar måste friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd och tätningsskydd balanseras optimalt för att ge längre livslängd för drev och tätningar, jämn drift samt hög belastningskapacitet för vridmoment i ett stort antal olika tillämpningar och driftsmiljöer. Nyckelfördelarna inkluderar:

Fördelar Möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer Ökad livslängd för växlar och lager på grund av minimala avlagringar
  Längre tätningslivslängd
Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och nötning vid höga hastigheter Förbättrad lastbärande förmåga
  Lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen
Utmärkt skjuvstabilitet Bibehåller viskositet och filmstyrka under svåra driftsförhållanden, vilket  förhindrar slitage
Överlägsen flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med mineraloljor Mindre slitage och lättare start
Låg skumningstendens Bibehåller filmstyrkan och ger tillförlitlig smörjning
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade manuella transmissioner, axlar och slutdrev, som kräver prestanda enligt API GL-5 och Scania STO 1:0 & 2:0 A
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik, bussar och skåpbilar
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads- och gruvdrift, schaktning och lantbruk
  • Hårt belastade industriella växlar, inklusive hypoid- och snäckväxeldrev, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/lågt vridmoment och/eller låga hastigheter/högt vridmoment
  • Differentialer, slutdrev, transferlådor och andra växelapplikationer där smörjmedel av typen API GL-5 eller EP-växellådsoljor rekommenderas.
  • Utrustning såsom vinschväxlar och drivväxlar i bandvagnar som utsätts för mycket låga temperaturer
  • Rekommenderas inte för tillämpningar som kräver prestanda enligt API GL-4
  • Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller automatväxellådsolja rekommenderas
 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

75W-140

Densitet @ 15°C kg/l, ASTM D 4052

0,89

Flampunkt, °C, ASTM D 92

203

 Viskositet, ASTM D 445  

cSt @ 100°C

25

cSt @ 40°C

182

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-45

Viskositetsindex, ASTM D 2270

170

 

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.