Mobilfluid™ 422

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Mångsidig traktorolja med extra höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobilfluid 422 extra högpresterande mångsidig traktorolja, utvecklad för att uppfylla eller överträffa kraven för transmissions- och hydraulikoljor. Denna produkt har framställts för påfyllning och återfyllning av transmissioner, slutväxlar och hydraulsystem i jordbruks- och industritraktorer och annan mobil utrustning, i synnerhet de med bromssystem i oljebad. Denna produkt är framställd med speciella friktionsegenskaper för att förhindra gnissel och skrammel från våta bromssystem och för att ge jämn bromsfunktion. Mobilfluid 422 kombinerar basoljor med höga prestanda och ett avancerat tillsatssystem för att ge den flexibla smörjeffekt som krävs för dessa tungt belastade transmissioner och slutväxlar.

 

Egenskaper och fördelar

Den högre belastningen, hastigheterena och temperaturerna i jordbruks- och annan mobil utrustning har ökat kraven på transmissionsoljor att ge högre prestanda, ökad produktivitet och reducerade driftskostnader. Friktionskontroll, slitageskydd, stabil viskositet, rost- och korrosionsskydd samt god pumpbarhet är egenskaper som måste vara väl balanserade för att garantera längre livstid för kopplingen, maximal bromseffektivitet och pålitlig drift även i ojämn terräng och vid varierande temperaturer. Mobilfluid 422 ger exceptionella prestanda i kraftöverföringar, drivaxlar, kopplingar, kraftuttag och hydraulsystem i mobil utrustning. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrade friktionsegenskaper, speciellt för nedsänkta skivbromsar

Maximal bromseffekt med minskat gnissel och skrammel Optimerade prestanda för kopplingar och kraftuttag

Kompatibilitet med kopplingsmaterial och elastomerer

Längre livslängd på kopplingar, minskat läckage och pålitlig respons

Högt viskositetsindex och förbättrad skjuvstabilitet

Året-runt prestanda med stabil hydraulisk drift

Utmärkt skydd mot rost, korrosion och etsning på gula metaller

Skyddar utrustning i våta och fuktiga miljöer och förhindrar förtida slitage

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Ger snabb oljecirkulation och god respons och kontroll under alla förhållanden, även vid drift i kallt väder

Starkt slitageskydd och goda högtrycksegenskaper

Minskar slitage, förlänger livslängden på utrustning och reducerar underhållskostnader

Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Reducerar avlagringar och slambildning för att förhindra igensättning av oljekanaler och försämrad hydraulisk verkan

God filtrerbarhet

Håller system rena och välfungerande

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade transmissioner, differentialer, slutdrev, hydraulsystem, servostyrningssystem, våta bromsar, kraftuttag och hydrostatiska drivsystem som används i jordbruks-, entreprenad- och industriapplikationer.
  • Påfyllning och återfyllning av system
  • Skivbromsar av sintrad brons i oljebad
  • Använd ej i automatväxellådor i personbilar
  • Applikationer som kräver smörjmedel klassade enligt API GL-4 eller SAE 80 i alla växellådor utom hypoidväxellådor

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

API GL-4

MASSEY FERGUSON CMS M1135

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:

Ford ESEN-M2C86-B

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Brookfield Viscosity vid -18°C, mPa.s, ASTM D2983

9000

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,894

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

10,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

110

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.