Mobiltrans HD Series

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande oljor för transmission och drivlina

Produktbeskrivning

Mobiltrans HD 10W, 30, 50, och 60 är extra högpresterande smörjoljor för hårt belastade transmissioner och drivlinor, som har utformats för att uppfylla kraven enligt den rigorösa Caterpillar TO-4 specifikationen.  Produktserien är unikt utvecklad för att optimera prestandan i powershift-transmissioner, växellådor och slutdrev.   I hydraultillämpningar ger de maximalt skydd t.o.m. i högtryckssystem

 

Teknologin i produkterna kombinerar utvalda basoljor och ett avancerat tillsatssystem för att leverera de exakta prestandaparametrar som krävs för att maximera produktiviteten för byggnads-, gruv- och schaktmaskiner under svåra driftsförhållanden Dessa produkter har en klar prestandafördel över konventionella motoroljor för blandade vagnparker och över tidigare använda oljor, som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-2.

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Hårt belastade transmissioner, växellådor, slutdrev och hydraulsystem som används i entreprenadmaskiner

     • Entreprenad- och arbetsmaskiner inom bland annat gruvdrift, byggnadsverksamhet, schaktning och jordbruk.

     •  Manuella och automatiska transmissioner samt powershift-växellådor där Allison C-4 -oljor (SAE-klass 10W och 30) krävs, inklusive Twin Disc och transmissioner som kräver Type F -olja

     •  De flesta hydraulsystem i mobila maskiner

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

30

50

60

10W

ZF TE-ML 03C

X

X

ZF TE-ML 07F

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

30

50

60

10W

SAE-klass

30

50

60

10

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

224

240

244

202

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

100

195

340

42

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Viskositetsindex, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.