Mobilube™ HD-N 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Kommersiellt växellådssmörjmedel med extra hög prestanda

Produktbeskrivning

Mobilube HD-N 80W-140 är ett extra högpresterande kommersiellt smörjmedel som är tillverkat av utvalda basoljor och ett avancerat additivsystem. Detta smörjmedel är utformat för hög prestanda i kraftfulla växellådor, axlar och bakaxelväxlar där extrema tryck och stötbelastning förväntas. Den ger utmärkt kemisk och termisk stabilitet vid förhöjda bulkoljetemperaturer, bra prestanda vid låga temperaturer och har visat sig ge ett bra rostskydd till följd av vattenförorening och/eller lagring i våta förhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga utrustningar ställer högre prestandakrav på smörjmedel avsedda för drivlinan. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster ställer allt högre krav på smörjmedel för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnader. Längre serviceintervaller utsätter växelsmörjmedlet för ytterligare krav Mobilube HD-A 80W-140 smörjmedel för fordonsväxlat har utvecklats för att möta de här utmaningarna. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga
temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

Förlängd livslängd för tätningar

Skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid hög hastighet

Ökad lastförmåga reducerar slitaget och förlänger utrustningens liv

Utmärkt rost- fläck- och korrosionsskydd

Minskade underhållskostnader och längre livslängd för komponenterna

Effektiv smörjning vid låga temperaturer

Lätt motorstart och minskat slitage

Brett användningsområde

Reducerat antal växelsmörjmedel för att förenkla inventariet och minimera felaktig tillämpning

Låg skumningstendens

Bibehåller oljefilmstyrka för effektiv smörjning

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Hårt belastade manuella transmissioner, axlar och bakaxelväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5 inklusive Scania

     •  Lätta och tunga lastbilar, bussar, skåpbilar och bilar i landsvägstrafik

     •  Terränggående fordon och entreprenadmaskiner i byggnads-, gruv- och jordbruksindustrier

     •  Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar vid drift under förhållanden där hög fart/stötbelastning, hög fart/lågt vridmoment och/eller låg fart/högt vridmomentsituationer förekommer

     •  Initial påfyllning, återfyllning av slutna växellådor av kommersiell typ i manuella eller halvautomatiska växellådor där växelsmörjmedel rekommenderas inklusive drivaxlar och slutdrev på lastbilar, terrängutrustning och bilar

     •  Rekommenderas inte för tillämpningar som kräver prestanda enligt API GL-4

     •  Inte avsedd för växellådor, för vilka motorolja eller olja för automatväxellådor rekommenderas

     •  För differentialapplikationer med begränsad slirning kan det vara nödvändigt att använda ett speciellt fabrikslevererat växelsmörjmedel för dem som kräver ultimat kontroll av kontaktvibrationerna

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API GL-5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Klass

SAE 80W-140

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,892

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

196

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

25,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

262

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

125

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.