Mobilube HD-A 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Sweden

Växellådsolja för fordon

Produktbeskrivning

Mobilube HD-A 85W-90 är en växellådsolja för krävande tillämpningar, framställd av högpresterande basoljor och ett avancerat tillsatssystem. Denna olja är utvecklad för kommersiella transmissioner, axlar och slutdrev där extrema tryck och  stötbelastningar förväntas och den rekommenderas av ExxonMobil för tillämpningar där prestanda enligt API GL-5 krävs.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga fordon ställer högre prestandakrav på transmissionsoljor. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster ställer allt högre krav på smörjmedel för att maximera utrustningens livslängd och minimera driftskostnader. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på transmissionsoljor, vilket kräver effektiva system av basoljor och tillsatser. Mobilube HD-A 85W-90 transmissionsoljan har utvecklats för att möta dessa utmaningar. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga
temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

Lång livslängd för tätningar

Gott skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid höga hastigheter, i synnerhet i hårt belastade bakaxlar.

Ökad lastbärande förmåga

Minskade underhållskostnader och längre livslängd för utrustning.

Effektivt rost- och korrosionsskydd

Minskat slitage och längre komponentlivslängd

Mångsidig användbarhet

Minskat behov för olika växellådsoljor

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

Förlängda oljebytesintervaller

Förbättrad produktivitet och minskade driftskostnader

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade manuella transmissioner, axlar och slutväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Personbilar och lätta lastbilar i landsvägstrafik och tunga kommersiella fordon.
  • Fordon och arbetsmaskiner inom byggnadsverksamhet, gruvdrift, schaktning och jordbruk
  • Andra växellådor, styrväxlar och variable växellådor
  •  

    Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar vid drift under förhållanden där hög fart/stötbelastning, hög fart/lågt vridmoment och/eller låg fart/högt vridmoment förekommer

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN 342 Typ M1

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

85W-90

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,9

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

222

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

17

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

184

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

Viskositetsindex, ASTM D2270

99

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.