Mobil Polyrex 461 EP

Mobil grease , Sweden

Mångsidigt smörjfett för höga temperaturer

Produktbeskrivning

Mobil Polyrex™461 EP är ett skjuvstabilt polyureafett med utmärkta högtrycksegenskaper (EP) och hög lastbärande förmåga. Den äganderättsskyddade polyureaförtjockaren uppvisar utmärkt beständighet mot oxidation och oljeseparation vid driftstemperaturer upp till 170°C. Med sin enastående oxidationsbeständighet vid höga temperaturer, sin lastbärande förmåga, skjuvstabilitet, vattenbeständighet och det breda driftstemperaturintervallet, är Mobil Polyrex™461 EP ett utmärkt mångsidigt smörjfett för en mängd olika industriella tillämpningar, exempelvis stålverk och maskiner för tillverkning av träpellets. Detta smörjfett har utmärkt pumpbarhet i centralsmörjsystem. Rekommenderat driftstemperaturintervall är -20ºC till 170ºC.

Mobil Polyrex™461 EP uppfyller kraven enligt DIN KPF1P-20.

 

Egenskaper och fördelar

SKYDD MOT HÖGA TRYCK (EP) OCH TERMISK STABILITET

 

Mobil Polyrex™461 EP innehåller ett äganderättsskyddat paket av fasta tillsatser som ger lastbärande förmåga utan att försämra smörjfettets termiska stabilitet vid höga temperaturer. Detta smörjfett kan ge en hög nivå av skydd mot slitage och höga tryck (EP) upp till 170°C utan snabb oxidation av slitageskydds- eller EP-tillsatser. Den avancerade polyureaförtjockaren ger ett mycket bra skydd mot oxidation.

UTMÄRKT PUMPBARHET I CENTRALSMÖRJSYSTEM

Tack vare sin NLGI 1 -konsistens är detta smörjfett lämpligt för långa distributionssystem med mycket god pumpbarhet ner till 0°C. Smörjfettet kan fungera ner till -20°C beroende på centralsmörjsystemets konstruktion.

GOD BESTÄNDIGHET MOT VATTEN

Mobil Polyrex™461 EP erbjuder ett effektivt skydd mot vattensköljning. Korrosionsskydd skyddar lager vid förekomst av vatten.

 

Användningsområden

Lämplig för medel- och lågvarviga glid- och rullningslager som utsätts för höga temperaturer, hårda belastningar och stötbelastningar i följande industriella tillämpningar:

Kontinuerlig gjutning och valsverk i stålverk

Träpelletspressar

Utrustning i cement-, glas-, gruv- och kemisk industri

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

DIN 51825:2004-06 - KPF 1 P -20

 

Typiska egenskaper

Egenskap

NLGI-klass

1

Kopparbandskorrosion, ASTM D 4048

1B

Rost, klassificering, ASTM D1743

Godkänd

SKF EMCOR rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0-1

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

400

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,5

Flödestryck vid -20°C, mbar, DIN 51805

900

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

1

Basoljeviskositet vid 40°C, mm²/s AMS 1697

460

Färg, visuell

Grön

Konsistens, VISUELL

Smidig och klibbig

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

255

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

325

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.