Mobil Centaur XHP 221

Mobil grease , Sweden

Universalfett baserat på kalciumsulfonatkomplex

Produktbeskrivning

Mobil Centaur XHP 221 är ett högklassigt universalfett, som har formulerats för att smörja rullningslager i hårt belastade industrimaskiner som används under våta förhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Centaur XHP 221 har följande egenskaper och fördelar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkt vattenbeständighet och korrosionsskyddKalciumsulfonatförtjockaren skyddar mot vattenavsköljning och lagerkorrosion under svåra förhållanden
Utmärkt mekanisk stabilitetMotverkar uppmjukning under mekanisk skjuvning i samband med vattenkontamination.
Goda lastbärande egenskaperDet avancerade förtjockarsystemet ger mycket gott högtrycksskydd vid låga till måttliga hastigheter.
Utmärkt termisk stabilitetMotverkar oxidation och oljeseparering vid höga temperaturer och ger mycket lång livslängd i accelererade lagerlivslängdstester.

 

Användningsområden

Mobil Centaur XHP 221 rekommenderas för smörjning av rullningslager i maskiner som körs vid höga temperaturer och där motstånd mot vattenavsköljning och korrosion är viktiga egenskaper. Exempel på dylika applikationer inkluderar:

  • Lager i pappersmaskiners våtpartier
  • Tungt belastade kul- och rullager i industriella applikationer
  • Lager i stålverk och gruvtillämpningar

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Centaur XHP 221 uppfyller eller överträffar kraven enligt: 
DIN 51825: (2004-06)KP1-2G-20

 

Typiska egenskaper

Mobil Centaur XHP 221 
NLGI-klass1.5
Förtjockningsmedel, typKalciumsulfonatkomplex
FärgBrun
Basoljans ISO VG -klass220
Droppunkt, ASTM D2265, °C318
Bearbetad penetration, ASTM D217, mm/10 vid 25 °C300
Bearbetad penetration, ändring efter 100.000 slag, ASTM D217, mm/1010
Vattenavsköljning vid 79 °C, ASTM D1264, vikt-%1
EMCOR-lagerkorrosion i destillerat vatten, ASTM D6138, klassificering0/1
Kopparkorrosion, ASTM D4048, klassificering1b
Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D2596, kgf400
Timken OK-belastning, ASTM D2509, kg27
Oljeseparering vid 100 °C efter 30 timmar, ASTM D6184, vikt-%2
Hjullagerlivslängd vid 160 °C, ASTM D3527, timmar120

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

01-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.