Mobil Polyrex™ EM

Mobil grease , Sweden

Lagerfett för elmotorer

Produktbeskrivning

Mobil Polyrex™ EM -seriens premiumsmörjfetter är särskilt utformade för smörjning av lager i elmotorer. Den avancerade förtjockaren och de patenterade tillverkningsmetoderna ger bättre prestanda och skydd för lager, egenskaper som bidrar till att förlänga elmotorns livslängd.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Polyrex EM och Mobil Polyrex EM 103 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

Egenskaper Fördelar och möjliga nytta
Utomordentlig livslängd på smörjfettet Enastående och varaktig smörjning av kul- och rullager vid höga temperaturer, lång livslängd särskilt i förseglade applikationer.
Avancerad polyurea förtjockare Ökad hållbarhet jämfört med konventionella polyureafetter, när de utsätts för mekaniska skjuvkrafter.
Enastående skydd mot korrosion Mobil Polyrex EM och Mobil Polyrex EM 103 skyddar mot rost och korrosion. Jämfört med Polyrex EM 103 ger Mobil Polyrex EM ytterligare skydd mot svagt saltvatten.
Låg ljudnivå Mobil Polyrex EM lämpar sig för smörjning av kullager i många ljudkänsliga applikationer.

 

Användningsområden

Mobil Polyrex EM -fetten rekommenderas av många ledande tillverkare av lager och elmotorer för långvarig smörjning av kul- och rullager i elmotorer.

Mobil Polyrex EM 103 rekommenderas mer specifikt för applikationer såsom vertikalt monterade lager eller mycket stora motorer, där tillverkaren kan kräva en styvare fettkonsistens.

Mobil Polyrex EM -fetten har visat sig vara kompatibla med såväl ett antal ExxonMobil litiumkomplexfetter som med konkurrerande mineral-polyureaprodukter för elmotorer, i enlighet med metoden ASTM D6185. För specifika frågor gällande fettkompatibilitet, vänligen kontakta din Mobil-representant.

Viktiga applikationer inkluderar:

  • Elmotorlager
  • Fläktlager
  • Pumplager vid höga temperaturer
  • Fabriksfyllda, förseglade kullager
  • Kul- eller rullager som arbetar vid höga temperaturer, där låg oljeseparation krävs
  • Mobil Polyrex EM rekommenderas för kul- och rullager som arbetar i ljudkänsliga miljöer

 

Specifikationer och godkännanden

 

Mobil Polyrex EMuppfyller eller överträffar kraven enligt: Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
DIN 51825 (2004-06) K2P-20

 

 

Typiska egenskaper

 

Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
NLGI-klass 2 3
Färg Blå Blå
Basoljeviskositet, ASTM D 445
mm²/s vid 40 °C 115 115
mm²/s vid 100 °C 12,2 12,2
Viskositetsindex, ASTM D 2270 95 95
Penetration, ASTM D217 bearbetad, 60 slag, mm/10 285 250
Penetrationsförändring efter 100 000 slag, ASTM D217, mm/10 40 40
Droppunkt, ASTM D 2265, °C 260 270
Oljeseparation, ASTM D 1742, % 0,5 0,1
Smörjmedelslivslängd vid hög temperatur, ASTM D 3336, timmar vid 177 °C >750 >750
Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, @ 40 kg, 1 200 rpm, 75 °C, 1 tim, mm 0,41 0,6
Vridmoment vid låg temperatur, ASTM D 1478, g-cm vid -29 °C
Start 7500 9300
Vid drift 800 1000
EMCOR korrosionsprestanda, 10 % syntetiskt havsvatten ASTM D 6138 (förberett enligt ASTM D 665B) 0,1 (ingen rost)
Rostskydd, ASTM D 1743, destillerat vatten Godkänd Godkänd
Kopparkorrosion, ASTM D 4048 1A 1A
Vattenursköljning, ASTM D 1264, % 1,9 0,8

 

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.


Mobil-logotypen, designen med den flygande hästen och Polyrex EM är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.