Mobil SHC™ Polyrex EM

Mobil grease , Sweden

Högpresterande lagerfett för elmotorer

Produktbeskrivning

De högpresterande smörjfetterna i Mobil SHC Polyrex™ EM -serien är speciellt framställda för elmotorlager. Den avancerade förtjockaren och de patenterade tillverkningsmetoderna ger bättre prestanda och skydd för lager, egenskaper som bidrar till att förlänga elmotorns livslängd.

Mobil SHC Polyrex 102 EM har visats ge upp till 40% lägre vridmoment i lager i kontrollerade laboratorietest(*).           

Symbolen för energieffektivitet är ett registrerat varumärke för Exxon Mobil Corporation.

 

(*) Vridmomentsminskning avser endast Mobil SHC Polyrex 102 EM -fettets prestanda jämfört med ett konventionellt (mineralbaserat) referenssmörjfett av motsvarande viskositet i ett spårkullager. Den använda teknologin medger upp till 40% vridmomentsminskning jämfört med referensprodukten vid test i lager under kontrollerade förhållanden. Effektivitetsförbättringar kan variera beroende på driftsförhållanden och utrustning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC Polyrex 102 EM och Mobil SHC Polyrex 103 EM erbjuder följande egenskaper och fördelar:

 • Enastående långvarig smörjning av kul- och rullager vid extremt höga temperaturer, i synnerhet i permanent förseglade applikationer upp till 180°C.
 • Minskat lagervridmoment jämfört med konventionella smörjfetter
 • Ökad stabilitet jämfört med konventionella polyureafetter, när de utsätts för mekaniska skjuvkrafter.
 • Utmärkt korrosionsbeständighet och skydd mot rost och korrosion.
 • Låg ljudnivå gör fetten lämpliga för smörjning av kullager i många ljudkänsliga tillämpningar
 • Förbättrade prestanda vid låga temperaturer jämfört med konventionella smörjfetter

   

Användningsområden

Mobil SHC Polyrex 102 EM smörjfetter rekommenderas av ledande tillverkare av lager och elektriska motorer för långvarig smörjning av kul- och rullager i elektriska motorer.

 

Mobil Polyrex EM 103 rekommenderas mer specifikt för applikationer såsom vertikalt monterade lager eller mycket stora motorer, där tillverkaren kan kräva en styvare fettkonsistens, och där låg ljudnivå inte är ett krav.

 

Mobil SHC Polyrex EM -fetterna har visat sig vara kompatibla med ett antal ExxonMobil litiumkomplexfetter liksom även med konkurrerande mineral-polyureaprodukter för elmotorer i enlighet med ASTM D6185 protokollet.  För specifika frågor gällande fettkompatibilitet, vänligen kontakta din Mobil-representant.

 

Viktiga tillämpningar inkluderar:

 • Elmotorlager
 • Fläktlager
 • Pumplager i höga temperaturer
 • Fabriksfyllda, permanent förseglade kullager
 • Kul- eller rullager som arbetar vid extremt höga temperaturer och där låg oljeseparation krävs
 • Mobil SHC Polyrex 102 EM rekommenderas för kul- och rullager vid drift i ljudkänsliga miljöer

   

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

DIN 51825:2004-06 KHC2R-30

X

 

DIN 51825:2004-06 KHC3R-20

 

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

NLGI-klass

2

3

Förtjockningsmedel, typ

Polyurea

Polyurea

Kopparbandskorrosion, ASTM D 4048

1A

1A

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

253

269

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,49

0,60

Smörjfettets utseende / Färg, visuell

Grön

Grön

Vridmoment vid låg temperatur, under drift, -40°C, g-cm, ASTM D1478

540

1590

Vridmoment vid låg temperatur, vid start, -40°C, g-cm, ASTM D1478

4780

6780

Oljeseparation, 168 tim vid 40°C, %, IP 121

0,0

 

Oljeseparation, 168 tim vid 80°C, %, IP 121 (mod)

 

0,1

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

10,9

10,9

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

85

85

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.