Mobilgrease™ MB 2

Mobil grease , Sweden

Smörjfett till fordon

Produktbeskrivning

Mobilgrease MB 2 är ett litiumförtjockat smörjfett för multifunktionella applikationer i nyttofordon och personbilar. Den är baserad på mineralolja med en viskositet nära 180 cSt. Produkten har utmärkt oxidationsstabilitet och mycket bra vattentålighet. Det erbjuder också utmärkt korrosionsskydd och goda flödesegenskaper även vid låga temperaturer.

 

Mobilgrease MB 2 överensstämmer med Mercedes Benz sid. 267.

 

Mobilgrease MB 2 är kompatibel med tätningar av NBR, ACM och FKM, så länge dessa är lämpliga för driftstemperaturerna.

 

Egenskaper och fördelar

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Kan användas i en mängd olika fordonsapplikationer

Potential att rationalisera produkter

Lång servicelivslängd

Minskade driftskostnader tack vare lägre underhållskostnader och ekonomisk användning

God oxidation och termisk stabilitet

Bra utrustningstillförlitlighet och -tillgänglighet

Utmärkt rost- och korrosionsbeständighet och motståndskraft mot vattentvätt

Förbättrat skydd för utrustningen och bra smörjning även i närvaro av vatten

God pumpbarhet i centralstyrda smörjsystem vid låga temperaturer

Optimal tillförlitlighet

Bra mekanisk stabilitet även vid hög skjuvhastighet

Längre serviceintervaller

 

Användningsområden

Mobilgrease MB 2 kan användas för många fordonsapplikationer Det kan användas som ett enda smörjfett i fordonsflottor, jordbruks- och anläggningsutrustning där MB sidan 267 i specifikationen har rekommenderats. Mobilgrease MB 2 kan också användas i vissa industriella applikationer där ett annat smörjfett än EP-fett är lämpligt. Produkten har en hastighetsbärande faktor på cirka 200 000 DmN.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

MAN 283 Li-P 2

MB-godkännande 267.0

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

NLGI-klass

2

Förtjockningsmedel, typ

Litium

/s AMS 16972Basoljeviskositet vid 40°C, mm

180

Färg, visuell

BRUN

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

>190

Fyra-kulors slitagetest, svetsbelastning, N, DIN 51350-4

2600

Oljeseparation, 168 tim. vid 40 °C, massa %, IP 51817

6,5

Flödestryck vid -30 °C, mbar, DIN 51805

1400

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.