Mobilgrease® Special

Mobil grease , Sweden

Smörjfett

Produktdatablad

Mobilgrease Special är ett litiumsmörjfett med EP-egenskaper. Det är formulerat för att ge skydd mot slitage, rost och korrosion, vattenurtvättning samt högtemperaturoxidation. Det innehåller även molybdendisulfid (moly) för ytterligare slitageskydd.

Mobilgrease Special är ett multipurpose fordonssmörjfett avsett för hård belastning och användning i passagerarfordon, lastbilar, lantbrukstraktorer, entreprenad- och byggmaskiner samt gruvutrustning och mobilt maskineri. Det rekommenderade arbetstemperaturområdet är -20º till 130ºC.

Som en följd av det extra slitageskyddet som fås genom tillsatsen av moly är Mobilgrease Special särskilt lämpligt för tungt belastade lager som är utsatta för nötande, glidande eller oscillerande rörelser.

Egenskaper och Fördelar

Mobilgrease Special är en representant för produkterna av Mobilgrease-märket, som vunnit världsrykte för sin innovativa nivå och höga prestanda.  Mobilgrease Special´s produkter har tagits fram av ExxonMobils forskare och stöttas av vår tekniska personal över hela världen.

Mobilgrease Special utvecklades som ett multipurpose fordonssmörjfett avsett för hårda belastningar i hjullager och chassikomponenter i ett brett fält av tillämpningar inom bilbranschen och industrin.  Mobilgrease Special erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Bättre lagerskydd vid tung belastning eller stötbelastning och vibrationer ger förlängd livslängd.
  • Gott skydd mot rost och korrosion för minskat underhåll och mindre stillaståndstid
  • God pumpbarhet i centralsmörjsystem

Användningsområden

Mobilgrease Special är ett multipurpose fordonssmörjfett avsett för hård belastning och användning  i passagerarfordon, lastbilar, lantbrukstraktorer, entreprenad- och byggmaskiner samt gruvutrustning och mobilt maskineri.  Specifika tillämpningar inkluderar:

  • Hjullager, särskilt sådana som är utsatta för nötande, oscillerande eller glidande rörelser
  • Chassikomponenter som arbetar under svåra betingelser

Typiska egenskaper

MobilgreaseSpecial
NLGI-grad2
Förtjockningsmedel, typ Li-hydroxystearat
Färg, visuell Grå-Svart
Penetration, bearbetad, 25ºC, ASTM D 217, mm/10280
Droppunkt, ºC, ASTM D 2265190
Oljeviskositet, ASTM D 445, cSt @ 40ºC160
Fyrkule-extremtrycksprov, ASTM D 2596, Svetspunkt, Kg250
Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, Slagg, mm0.4
Timken OK-belastning, ASTM D 2509, lbs40
Rosttest, ASTM D 1743, Godk

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen och Pegasus-designen är varumärken tillhöriga Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.