Mobilgrease XHP™ 460-serien

Mobil grease , Sweden

Produktbeskrivning

Mobilgrease XHP™ 460 är litiumkomplex-baserade smörjfetter för långvarigt bruk avsedda för en mängd olika krävande tillämpningar och driftsförhållanden. Dessa smörjfetter är utvecklade för att överträffa konventionella produkter genom att tillämpa en högpresterande, egenutvecklad litiumkomplexbaserad tillverkningsteknik. De har formulerats för att ge utmärkta prestanda vid höga temperaturer med utmärkt vidhäftning, strukturell stabilitet och vattenbeständighet.. Dessa smörjfetter har en hög nivå av kemisk stabilitet och ger utmärkt skydd mot rost och korrosion. Dessa smörjfetter har höga droppunkter, och den maximala rekommenderade driftstemperaturen för dem är 140°C. Mobilgrease XHP 460 -fetterna är framställda med en ISO VG 460 basoljeviskositet och finns tillgängliga i NLGI klasserna 1 och 2. Mobilgrease XHP 462 Moly är förstärkt med 3% molybdendisulfid för att ge ett förbättrat EP- och slitageskydd i hårt belastade och glidande applikationer.

Mobilgrease XHP 460 -fetterna har utformats för ett stort antal olika tillämpningar inom industri-, fordons-, byggnads- och sjöfartssektorerna. Deras prestandaegenskaper gör dem till det självklara valet för driftsförhållanden med höga temperaturer, vattenkontaminering, stötbelastning och långa eftersmörjningsintervaller. Mobilgrease XHP 462 Moly är ett fett med högtrycksegenskaper som innehåller 3% molybdendisulfid, som skyddar mot  slitage vid vridrörelser och andra tungt belastade glidrörelser under driftsförhållanden som leder till förlust av oljefilm.

 

Egenskaper och fördelar

En nyckelfaktor för den utmärkta vidhäftningsförmågan, den goda hållfastheten samt den mekaniska stabiliteten i förtjockaren i Mobilgrease XHP 460 -fetterna är den egenutvecklade tillverkningsteknologin som utvecklats i våra forskningslaboratorier och som utnyttjas i våra moderna tillverkningsprocesser. Dessa produkter använder sig av särskilt utvalda tillsatser som ger utmärkt oxidationsbeständighet, rost- och korrosionsskydd, motstånd mot vattenkontaminering såväl som slitageskydd och EP egenskaper. Produkterna i Mobilgrease XHP 460 -serien har följande egenskaper och möjliga fördelar:

Mobilgrease XHP 460 -fetterna är ledande produkter i Mobilgrease-familjen Mobilgrease XHP 460 -fetterna har utvecklats av våra produktutvecklare som stöds av vår tekniska personal världen över.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Superbt motstånd mot vattenavsköljning och bortspolning

Bidrar till att säkerställa tillräcklig smörjning och skydd även under de svåraste förhållanden med vattenexponering.

Mycket adhesiv och sammanhållande struktur

Fetternas utmärkta vidhäftningsförmåga bidrar till minskat läckage och längre eftersmörjningsintervaller och ger minskat underhållsbehov.

Utmärkt rost- och korrosionsmotstånd

Skydd av smorda delar även i aggressiva våta miljöer

Mycket gott motstånd mot termisk, oxiderande och strukturell nedbrytning vid hög temperatur

Bidrar till att förlänga fettets livslängd och ge ett bättre skydd för lager vid höga temperaturer och erbjuder sänkta underhålls- och byteskostnader.

Mycket bra slitageskydd och och goda högtycksegenskaper.

Tillförlitligt skydd av smord utrustning, även under förhållanden med hög skjuvbelastning, ger möjlighet till längre livslängd för utrustningen och färre oförutsedda driftstopp.

Brett användningsområde

Ger möjlighet till rationalisering av lagerhållningen och sänkta inventariekostnader

 

Användningsområden

Mobilgrease XHP 460 -smörjfetter används i en mängd olika maskiner, t.ex inom industrin samt inom fordons- och byggbranscherna och den marina sektorn.  Den blåa färgen i Mobilgrease XHP 461 och 462 möjliggör lätt verifikation av smörjning  Med sin höga ISO VG 460 basoljeviskositet rekommenderas dessa smörjfetter för tillämpningar med hög belastning i långsamma till måttliga hastigheter, inklusive de flesta lagertillämpningarna inom pappers-, byggnads- och gruvindustrierna liksom även i terränggående fordon.

Specifika tillämpningar inkluderar:

     •  Mobilgrease XHP 461 rekommenderas av ExxonMobil för användning i industriella och marina tillämpningar, chassikomponenter och jordbruksmaskiner. Det ger utmärkta prestanda vid låga temperaturer. Det är lämpligt för lågvarviga flexibla kuggkopplingar.

     •  Mobilgrease XHP 462 rekommenderas för användning i lager i filtvalsar, våtpartier och presspartier. Det är även ett bra universalfett för allmänna fabriks-, industri- och marintillämpningar, chassikomponenter och jordbruksmaskiner.

     •  Mobilgrease XHP 462 Moly är förstärkt med 3% molybdendisulfid och rekommenderas av ExxonMobil speciellt för tillämpningar som skoptappar och vändskivor, där molybdendisulfid ger ett extra skydd när vibrationer och oscillerande rörelser kan leda till rupturer i oljefilmen, med metall-mot-metall-kontakt som resultat.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

461

462

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20 L

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20 L

 

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

461

462

462 MOLY

NLGI-klass

1

2

2

Förtjockningsmedel, typ

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Färg, visuell

Mörkblå

Mörkblå

Gråsvart

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1A

1A

1A

Korrosionsskydd, ASTM D1743

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

270

300

300

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

315

315

315

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

Molybdendisulfid, vikt-%, BERÄKNAD

3

Oxidationsstabilitet, tryckfall, 100 timmar, kPa, ASTM D942

13,8

13,8

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

325

280

280

Roll stability, penetrationsförändring, 0.1 mm, ASTM D1831

-5

-5

-5

SKF EMCOR rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2509

50

50

50

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

30,8

30,8

30,8

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

460

460

460

Viskositetsindex, ASTM D2270

96

96

96

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.