Mobilgrease XTC

Mobil grease , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

Mobilgrease XTC är en produkt med extra höga prestanda avsedd för användning i snabbgående kopplingar. Den tillverkas av en särskilt utvald, mineralbasolja med hög viskositet och ett synnerligen effektivt tillsatspaket avsett för tunga belastningar. Mobilgrease XTC har utvecklats för att ge låg oljeblödning och god stabilitet vid höga temperaturer, egenskaper som är mycket viktiga för smörjning och skydd av moderna kopplingar. Basoljan och högtrycks- (EP) / slitageskyddstillsatserna (AW) arbetar tillsammans för att minska friktionsslitage orsakat av glidkontakt mellan kuggarna och för att skydda mot rost och korrosion samt för att bibehålla stabilitet vid höga temperaturer för denna spjutspetsprodukt.

 

ExxonMobils forskare utvecklade Mobilgrease XTC för att uppfylla eller överträffa kraven för moderna höghastighetskopplingar av kugg- och fjädertyp, inklusive AGMA CG-2- och CG-1-specifikationerna. Detta smörjfett har uppvisat utomordentliga prestanda- och skyddsegenskaper inom ett brett område av olika kopplingstillämpningar inom många olika branscher.

 

Tack vare dess enastående prestanda har detta smörjfett blivit förstahandsvalet för många kopplingsanvändare. Mobilgrease XTC uppfyller till fullo prestandakraven från ledande kopplingstillverkare.

 

Egenskaper och fördelar

Produkterna av Mobilgrease -märket är välkända och högt ansedda världen över tack vare sina enastående prestanda och den världsomfattande tekniska support som står bakom Mobil Industrial Lubricants. Mobilgrease XTC:s enastående kvaliteter har gjort det till förstahandsvalet för många användare, i synnerhet i de fall där prestanda spelar en avgörande roll.

Mobilgrease XTC har ett utmärkt rykte när det gäller smörjning av kopplingar av växel- och fjädertyp vid höga hastigheter och höga temperaturer. Nära kontakter med maskintillverkare och slutanvändare garanterar att produkter som Mobilgrease XTC kommer att finnas tillgängliga för att tillgodose kritiska behov både idag och i framtiden.

Mobilgrease XTC utvecklades särskilt för kopplingar som arbetar vid höga hastigheter och höga temperaturer, och erbjuder följande fördelar och möjlig nytta:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt motstånd mot oljeseparation

Hjälper till att reducera läckage, vilket bidrar till högre tillförlitlighet och bättre skydd för kopplingar

Utmärkt högtrycks- och slitageskydd

Bidrar till att minska kopplingsslitage, även vid riktningsfel, vilket hjälper till att sänka underhållskostnader

Utmärkt stabilitet vid höga temperaturer

Lång livslängd för fettet bidrar till att förlänga eftersmörjningsintervallen

Bra skydd mot rost och korrosion

Bibehåller utmärkta prestanda även i svåra våta miljöer

 

Användningsområden

Viktigt för användningen: Eftersom Mobilgrease XTC är mycket visköst och innehåller vidhäftningstillsatser för att uppfylla kopplingskraven avrådes från användning av manuella fettpressar vid låga omgivande temperaturer utan uppvärmning.

 

Mobilgrease XTC uppfyller till fullo gällande krav enligt AGMA typ CG-2 för flexibla höghastighetskopplingar av kugg- och fjädertyp. Mobilgrease XTC uppfyller även de mindre strikta kraven enligt AGMA typ CG-1. Mobilgrease XTC bibehåller sina utmärkta prestandaegenskaper vid omgivande temperaturer upp till 120°C. Det rekommenderas inte för temperaturer under -30°C. Mobilgrease XTC används allmänt i industritillämpningar där man måste använda sig av:

  • Flexibla kopplingar av fjädertyp
  •  

    Flexibla kopplingar av kuggtyp

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

AGMA CG-1

AGMA CG-2

 

Typiska egenskaper

Egenskap

NLGI-klass

1

Förtjockningsmedel, typ

Litium

Basoljeviskositet vid 40°C, mm²/s, AMS 1697

680

Bomboxidationstest, tryckfall efter 500 timmar, kPa, ASTM D942

35

Centrifugalblödning, ASTM D 4425(mod), K36, 24 timmar, 38°C, vol %

0

Färg, visuell

Mörkbrun

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1A

Korrosion, lager, ASTM D1743

Godkänd

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

215

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

315

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,35

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

325

Penetrationsförändring, ASTM D 217, från 60x till 10,000x, mm/10

25

Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2509

27,2 (60)

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.