Mobilith SHC™ PM

Mobil grease , Sweden

View the Mobilith SHC PM
Smörjfett

Produktbeskrivning

Mobilith SHC™ PM -fetterna är högklassiga produkter särskilt avsedda för krävande tillämpningar i pappersmaskiner, inklusive i miljöer med extrema temperaturer samt exponering för olika vattenkvaliteter. Mobilith SHC PM -fetterna kombinerar de unika egenskaperna hos en syntetisk basolja med dem hos en högkvalitativ litiumkomplex-förtjockningsmedel. Den syntetiska oljans vaxfria natur ger utmärkt pumpbarhet vid låg temperatur och lågt vridmoment vid start samt under drift, jämfört med andra icke-syntetiska oljeprodukter med samma viskositet. Det höga viskositetsindexet hos den syntetiska basoljan säkerställer förträffligt filmskydd vid höga temperaturer. Förtjockningsmedlet av litiumkomplex bidrar till utmärkt vidhäftning, mekanisk stabilitet och beständighet mot vatten. Dessa egenskaper kompletteras av ett särskilt additivsystem för att ge rost- och korrosionsbeständighet, slitageskydd, värme-/oxidationsbeständighet samt för att öka vattenbeständigheten. Mobilith SHC PM 220 och Mobilith SHC PM 460 är båda av NLGI-klass 1.5, med basoljeviskositet ISO VG 220 respektive 460.

Mobilith SHC PM –fetterna är framställda för att användas i de mest kritiska rullningslagren i pappersmaskiner. De erbjuder enastående skydd mot rost och typisk korrosion i samband med sura och alkaliska vatten, vilket gör dem idealiska för våtpartier i pappersmaskiner. Den låga flyktigheten och utomordentliga oxidationsbeständigheten hos den syntetiska basoljan säkerställer utmärkt drift vid höga temperaturer i förhållanden som är typiska för torkpartier.

Mobilith SHC PM -serien har blivit förstahandsvalet av teknologi för många operatörer vid pappersbruk över hela världen. Dess rykte grundar sig på exceptionell kvalitet och pålitlighet samt de bevisade prestandafördelar som den erbjuder.

 

Egenskaper och fördelar

Oljorna och smörjfetterna med varumärket Mobil SHC är kända och uppskattade för innovation och enastående prestandaegenskaper. Mobilith SHC -serien symboliserar vårt fortgående åtagande att använda avancerad teknologi för att skapa enastående produkter. En viktig faktor i utvecklingen av Mobilith SHC PM var de nära kontakterna mellan våra vetenskapsmän och applikationsexperter å ena sidan och ledande konstruktörer av pappersmaskiner å andra sidan för att säkerställa att våra produkter kan erbjuda exceptionell prestanda på detta maskinområde som ständigt utvecklas och där kraven ökar.

Vårt arbete tillsammans med maskinbyggare har bidragit till att bekräfta resultaten från våra laboratorietester, som visar den exceptionella prestandan hos Mobilith SHC PM. Bland fördelarna märks utmärkt beständighet mot sura och alkaliska vatten, förbättrat lagerskydd och ökad lagerlivslängd, brett temperaturområde för applikationer och längre livslängd för smörjfettet.

För att bemöta exponering för höga temperaturer valde våra formuleringsspecialister patenterade, syntetiska basoljor för Mobilith SHC PM -fetterna, på grund av dessa basoljors exceptionella värme-/oxidationsbeständighet. Våra vetenskapsmän utvecklade en högpresterande litiumkomplex-förtjockare och använde specifika tillsatser för att lyfta Mobilith SHC PM till en prestandanivå som uppfyller behoven hos moderna och framtida pappersmaskiner. Mobilith SHC PM erbjuder följande egenskaper och fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående högtemperatur- och lågtemperaturegenskaper

Brett temperaturområde, från -40ºC till 150ºC, med utmärkt skydd vid höga temperaturer och lågt vridmoment samt lätt start vid låga temperaturer

Förträffligt skydd mot slitage, rost och korrosion, inklusive sura vatten

Färre driftstopp och lägre underhållskostnader tack vare mindre slitage, rost och korrosion även i sura och alkaliska vattenmiljöer

Utmärkt mekanisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Förlängd användningstid med längre eftersmörjningsintervaller och ökad lagerlivslängd

Utmärkt slitageskydd vid tung belastning, låga hastigheter och höga temperaturer

Enastående skydd vid låg hastighet och tungt belastade lager ger ökad användningstid för lagren

Utomordentlig mekanisk stabilitet i närvaro av vatten

Bibehåller förstklassiga prestanda i påfrestande vattenmiljöer

Låg flyktighet

Bidrar till att motstå viskositetsökning vid höga temperaturer så att eftersmörjningsintervallen och lagerlivslängden maximeras

 

Användningsområden

Viktigt för användningen: Även om Mobilith SHC PM -fetterna är kompatibla med de flesta mineraloljebaserade produkter kan inblandning försämra deras prestanda. Innan man i ett system byter till ett av Mobilith SHC PM -fetter rekommenderas därför grundlig rengöring för att maximala prestandafördelar ska kunna uppnås. Om det inte är möjligt att demontera systemet för rengöring före bytet, rekommenderar vi grundlig tömning och kortare eftersmörjningsintervaller. Kontakta din lokala ExxonMobil-ingenjör för närmare anvisningar.

 

Mobilith SHC PM -fetterna rekommenderas för användning i kritiska rullningslager i pappersmaskiner. Som exempel kan nämnas:

     •  Lager i våtpartier på pappersmaskiner.

     •  Lager i tungt belastade presspartier.

     •  Högtemperaturlager i filtvalsar och kalandersystem.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

PM 220

PM 460

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

PM 220

PM 460

Klass

1.5

1.5

Förtjockningsmedel, typ

Litiumkomplex

Litiumkomplex

Färg, visuell

Vit

Vit

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, nominellt värde ASTM D4048

1B

1B

Korrosionsskydd, ASTM D1743

Godkänd

Godkänd

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

275

275

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

250

250

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

Oljeseparering , ASTM D 1742, 0.25 psi (1.72 kPa), 24 timmar vid 25ºC, % viktförlust

3

3

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

305

305

Rullstabilitet, penetrationsförändring, 0,1 mm, ASTM D1831

0

0

SKF Emcor-rosttest, 10 % syntetiskt havsvatten, ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

SKF Emcor-rosttest, surt vatten, ASTM D6138

0 , 1

0 , 1

SKF EMCOR rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

30,3

55,6

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

220

460

Viskositetsindex, ASTM D2270

179

188

Vattenursköljning, förlust vid 79°C, vikt-%, ASTM D1264

1

7

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande materialsäkerhetsdatablad (MSDS) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.