Mobilux EP 2 Moly

Mobil grease , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

Mobilux EP 2 Moly är ett mångsidigt litiumbaserat NLGI klass 2 smörjfett av premiumkvalitet, rekommenderat för allmänna industriapplikationer. Det innehåller EP-tillsatsmedel för ökad lastbärande förmåga. Det innehåller också molybdendisulfid, (även känt som moly och MoS2), vilket förbättrar smörjmedlets friktionsegenskaper vid gränsskiktssmörjning. Mobilux EP 2 Moly är mörkgrått och har en mjuk, smöraktig konsistens. Det är vattentåligt, har utmärkt oxidationsbeständighet och mekanisk stabilitet och skyddar mot korrosion.

Egenskaper och fördelar

Molybdendisulfid erbjuder särskilda fördelar vid gränsskiktssmörjning, speciellt där glid- eller vibrationsinverkan pressar ut smörjmedlet från kontaktytorna. Den ger ett visst skydd mot nötning och rekommenderas där detta fenomen är ett problem, såsom splineaxlar, leder, släpvagnskopplingar och andra delar som är utsatta för oscillerande eller glidande rörelse. Där eftersmörjningen är otillräcklig, ger molybdendisulfiden ett förlängt smörjskydd.

Mobilux EP 2 Moly smörjfettet är mångsidigt och erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Lämpligt för en mängd olika industri- och fordonsapplikationer
  • Förstärkt med EP-tillsatser för att klara tung belastning
  • Innehåller molybdendisulfid för extra skydd i oscillerande, glidande eller vibrerande applikationer
  • Utmärkt oxidationsbeständighet, vattentålighet och korrosionsskydd

Användningsområden

Mobilux EP 2 Moly passar för glidlager och växlar. Den kan även användas i rullningslager, men rekommenderas inte generellt för rullningslager med hög precision, pga sannolikheten att molybdendisulfiden byggs upp i fria utrymmen. Mobilux EP 2 Moly används i applikationer i enteprenadmaskiner, gruvindustrin och jordbruket. För lastbilar och andra fordon i terrängbruk, ger den ett mycket bra resultat i lastskopor, kugghjulsutväxlingar, släpvagnskopplingar och styrväxlar, etc.


Typiska egenskaper

Mobilux EP 2 Moly
NLGI klass 2
Förtjockningsmedel, typ Litium OH
Färg, visuell Mörkgrå
Basoljans viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 150
Konsistens Slät och smöraktig
Penetration, ASTM D217 bearbetad, 60 slag, mm/10 280
Droppunkt, ASTM D 2265, °C (°F) 175 (347)
Separationstest för olja, ASTM D 1742, % 3
Hjullagerläckage, ASTM D 1263 104°C (220°F), g 0
Timken OK Load, ASTM D 2509, kg (lb) 18 (40)
Vattenavsköljning, ASTM D 1264 @ 79°C, % 6
Korrosionsskyddstest, ASTM D 1743 Godkänd
Molybdendisulfid, % 3

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil och ExxonMobil -logotyperna och designen med den flygande hästen samt Mobilux är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.