Mobilux™ EP Series

Mobil grease , Sweden

Smörjfetter

Produktbeskrivning

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 och 023 är en serie bestående av fyra högklassiga universalsmörjfetter för industriellt bruk och två halvflytande smörjfetter för speciella tillämpningar. Dessa litiumsmörjfetter är utvecklade för att ge extra skydd mot slitage, rost och vattenurtvättning. De finns tillgängliga i NLGI-klasser från 000 till 3 med basoljeviskositeterna ISO VG 150 och 320.

 

Mobilux EP 0, 1, 2 och 3 fetterna rekommenderas för de flesta typer av industriella tillämpningar, inklusive tung användning där höga belastningar eller stötbelastningar förekommer. Dessa smörjfetter ger utmärkt skydd mot rost och korrosion samt motstånd mot vattenurtvättning, vilket gör dem särskilt lämpliga för utrustning som ofta utsätts för fuktiga eller våta betingelser. Mobilux EP 0 och 1 lämpar sig för centralsmörjsystem. Mobilux EP 2 och 3 är smörjfetter för universalbruk. Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet sträcker sig från -20ºC till 130ºC, men smörjfetterna kan användas vid högre temperaturer om eftersmörjningsintervallen förkortas i motsvarande grad.

 

Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 är särskilt lämpliga för smörjning av slutna växlar och lager i mindre väl tätade växellådor, men kan också användas i många andra industriella tillämpningar där konventionella växeloljor inte blir kvar i växellådor, kedjehus etc till följd av läckage orsakat av slitna eller saknade tätningar. De rekommenderade arbetstemperaturerna är -20 till 120ºC för Mobilux EP 004 och -20 till 120ºC för Mobilux EP 023.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilux EP -fetterna har väl dokumenterade goda prestanda och har visat sig ha goda egenskaper när det gäller korrosionsskydd, pumpbarhet vid låg temperatur samt användningstid vid hög temperatur. En Timken OK-belastning på 40 lb (18 kg) visar deras lastbärande förmåga och EP-egenskaper.

•  Minskat slitage vid tung belastning eller stötbelastning och vibration ger utrustningen hög pålitlighet och tillgänglighet

•  Skydd mot rost och korrosion samt motstånd mot vattenurtvättning ger skydd åt utrustningen och god smörjning även vid förekomst av vatten

•  Möjlighet till ökad lagerlivslängd i våta omgivningar minskar lagerkostnader och oplanerade stilleståndstider

• God pumpbarhet i centralsmörjsystem (Mobilux EP 0 och 1)

• Effektiv läckagekontroll (Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023)

 

Användningsområden

     •  Mobilux EP 0 och EP 1 har god pumpbarhet vid låga temperaturer och lämpar sig för centrala smörjsystem och andra användningsområden där goda prestanda vid låga temperaturer krävs.

     • Mobilux EP 2 rekommenderas för tillämpningar i rullnings- och glidlager samt för bussningar och tappar under normala driftsförhållanden.

     • Mobilux EP 3 är ett fastare NLGI klass 3 smörjfett som rekommenderas för tillämpningar där maximalt skydd mot inträngning av vatten och fasta föroreningar krävs.

     • Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 är särskilt lämpliga för smörjning av slutna växlar och lager i mindre väl tätade växellådor på de flesta typer av gruvmaskiner. Mobilux EP 004 och Mobilux EP 023 kan också användas i många andra industriella applikationer där konventionella växeloljor inte blir kvar, såsom växellådor och kedjehus som läcker på grund av skadade eller saknade tätningar.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

SEW Eurodrive

 

 

 

 

X

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

 

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20

 

X

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20

 

 

X

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20

 

 

 

X

 

 

DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20

 

 

 

 

 

X

DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20

 

 

 

 

X

 

DIN 51826: 2005-01 GP0G-10

X

 

 

 

 

 

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

Klass

NLGI 0

NLGI 1

2

3

00

000

Förtjockningsmedel, typ

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, nominellt värde ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

 

1A

Droppunkt, °C, ASTM D 2265

190

190

190

190

 

 

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

250

250

250

250

250

250

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

370

325

280

235

415

460

SKF Emcor rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Timken OK Load, kg, lb, ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

23,4

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

160

160

160

160

160

320

Viskositetsindex, ASTM D2270

91

91

91

91

91

92

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.