UNIREX™ EP 2

Mobil grease , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

Unirex™ EP 2 är ett fett av hög kvalitatet, som kombinerar avancerad litiumkomplextvål-teknologi med ledande polymerförstärkningsteknologi för att ge exceptionell vidhäftning, beständighet mot vattenursköljning, mekanisk stabilitet och bra prestanda vid höga temperaturer. Även efter långvarig vattenexponering behåller Unirex EP 2 sin konsistens-, vidhäftnings- och rosthämmande egenskaper. Unirex EP 2 ger ett bra korrosionsskydd och ett utmärkt högtrycksskydd mot slitage, även under förhållanden med svåra stötbelastningar.

Unirex EP 2 är särskilt användbart i tillämpningar som är svårt belastade av vatten. Unirex EP 2 rekommenderas för manuell fettfyllning eller smörjning med fettpress eller för icke-kritiska centralsmörjsystem samt flexibla gallerkopplingar, och är särskilt lämpligt för användning i fordonshjullager.

 

Egenskaper och fördelar

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Formulerat med en avancerad litiumkomplex-tvålförtjockareGer längre livslängd för smörjfettettet vid höga temperaturer än vad som är möjligt med fetter som tillverkats med de flesta andra typerna av tvål.
Utmärkta EP- och slitageskyddande egenskaperUtrustningsskydd och potentiellt längre livslängd för utrustningen, även under svåra driftsförhållanden
Potent korrosionsskyddSkyddar utrustningen mot rost och korrosion i tungt belastade applikationer och fordonsapplikationer.
Utmärkt beständighet mot vattenursköljning och -avsprutningNyttjar ny polymerteknologi. Detta förstärker produktens redan utmärkta vidhäftningsförmåga och beständighet mot vattenursköljning. Garanterar korrekt smörjning och skydd även i fientliga våta miljöer.
Certifierad i enlighet med NLGI klassificering GC-LBEtt fett för hjullager- och chassismörjning så som demonstrerats enligt alla NLGI GC-LB prestandatester.

 

Användningsområden

Unirex EP 2 är ett utmärkt universalfett för tungt belastade fordons- och industritillämpningar. Dess utmärkta vattenbeständighet och skydd vid extrem tryckbelastning överstiger de prestandanivåer som universalfetter, avsedda för lätta till medeltunga applikationer, kan erbjuda.

Unirex EP 2 överträffar kraven i fettklassificering ASTM D 4950 GC-LB för hjullager- och chassiapplikationer i fordon.

Unirex EP 2 är särskilt väl lämpat för rullningslager i allmänhet som arbetar vid höga temperaturer. Dessutom erbjuder dess låga oljeblödningsegenskaper en klar fördel där minimalt läckage är kritiskt.

 

Specifikationer och godkännanden

Unirex EP 2 uppfyller eller överträffar kraven enligt: 
NLGI GC-LBX

 

Typiska egenskaper

Unirex EP 2 
NLGI-klass2
FörtjockningsmedelLi-komplex + polymer
Färg, visuellGrön
Penetration, bearbetad, 25ºC, ASTM D 217280
Droppunkt, °C, ASTM D 2265260 (min)
Basoljeviskositet, ASTM D 445 
mm²/s vid 40 °C220
Penetration, ASTM D 217, ändring från 60X till 100 000X, mm/10+30
Timken OK-belastning, ASTM D 2509, lb60
Korrosionsskydd, ASTM D 1743Godkänd
Oxidationsstabilitet, ASTM D 942, Tryckfall vid 100 timmar, kPa1
Hjullagerläckage, ASTM D 4290, g1.3
Fyrkuleprov, spårdiameter, mm, ASTM D 22660.47
Fyrkuleprov, svetslast, kg, ASTM D 2596315
EMCOR-rosttest, ASTM D 6138, 20% SSW, klassificering0,0
Vattenavsprutning, vikt-%, ASTM D 404930
Vattenursköljning, vikt-%, ASTM D12642.1

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan på begäran erhållas via ditt lokala säljkontor eller hämtas via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Avfallshantera förbrukad produkt på ett miljöriktigt sätt.

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.