MOBIL™ HYDRAULIC AW SERIES

Mobil industrial , Sweden

Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Mobil™ Hydraulic AW -serien består av slitageskyddande hydrauloljor av god kvalitet, avsedda för industriella och mobila tillämpningar under måttliga driftsförhållanden, som kräver slitageskyddande smörjmedel.

Mobil Hydraulic AW 32/46/68 -produkterna uppfyller kraven enligt DIN 51524-2: 2017-06 och kan användas där HLP 32/HLP 46/HLP 68 hydrauloljor krävs.

 

Egenskaper och fördelar

  • Goda slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitaget och förlänga livslängden på pumpen
  • Korrosionsskydd bidrar till att minska effekterna av fukt på systemkomponenter
  • Filtrerbarhet för att förebygga filterblockering även vid förekomst av vatten

 

Användningsområden

  • System som använder kugghjuls-, ving-, radial- och axialkolvpumpar och system som innehåller växlar och lager där måttliga slitageskyddande egenskaper krävs
  • När förorening eller läckage av hydrauloljan är oundvikligt
  • När små mängder vatten inte kan undvikas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL HYDRAULIC AW 32

MOBIL HYDRAULIC AW 46

MOBIL HYDRAULIC AW 68

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL HYDRAULIC AW 32

MOBIL HYDRAULIC AW 46

MOBIL HYDRAULIC AW 68

ISO VG -klass

32

46

68

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,87

0,87

0,88

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

15

20

20

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

210

225

234

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

32

44

63

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-24

-18

Viskositetsindex, ASTM D2270

95

95

95

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.