Mobil Paper Machine Oil S 220

Mobil industrial , Sweden

Syntetisk pappermaskinsolja

Produktbeskrivning

MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 är en högpresterande syntetisk olja som är speciellt utvecklad för krävande cirkulationssystem i industriella pappersmaskiner Den är framtagen för att ge exceptionella smörjegenskaper som inte återfinns hos konventionella mineraloljebaserade premiumprodukter. MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 är utformad för att kunna ge ett optimalt skydd åt kuggväxlar och lager under svåra driftsförhållanden. Den har en låg flyttemperatur och ett naturligt högt viskositetsindex (VI), vilket bidrar till lättare starter vid låga temperaturer samtidigt som den bibehåller optimala viskositetsegenskaper vid mycket höga temperaturer. Det låga traktionstalet och det höga viskositetsindexet kan bidra till lägre energiförbrukning och lägre driftstemperaturer i de smorda maskinelementen.

 MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 bygger på basoljeteknologi med syntetiska kolväten och ett patentskyddat additivsystem som är noggrannt framställt för att uppnå höga prestandanivåer. Denna olja tillåter användandet av högre ångtryck, temperaturer och produktionshastigheter som är vanliga i högpresterande pappersmaskiner och glättningsvalsar. Den enastående hydrolytiska stabiliteten och filtrerbarheten garanterar optimala prestanda i närvaro av vatten och förmågan att bibehålla en effektiv filtrerbarhet även vid mycket fin filtrering. Den separerar med lätthet vatten och bibehåller sina färgegenskaper vid långvarig användning under krävande förhållanden.

Egenskaper och fördelar

 De ypperliga prestandaegenskaperna hos Mobil Paper Machine Oil S 220, såsom slitageskydd, ökad oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet, effektivt rost- och korrosionsskydd, färgstabilitet och filtrerbarhet förlänger inte bara serviceintervallerna men förbättrar även maskinens effektivitet och ökar produktionskapaciteten Detta kan bidra till minskat underhållsbehov och längre livslängd för utrustningen.

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkta prestanda över ett brett temperaturområdeLättare start och förbättrad smörjning vid kallstarter
Mycket gott skydd vid höga temperaturer
Bättre kontroll av flödesmängder
Utmärkt slitageskyddFörbättrade prestanda för lager och kuggväxlar
Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitetLägre kostnader för filterbyten
Renare system
Mindre avlagringar i systemen
Effektiva vattenavskiljningsegenskaperTillåter lättare avskiljning av vatten
Minskar bildningen av oönskade emulsioner i systemen
Ypperliga filtreringsegenskaper Bidrar till att hålla oljerör och flödesmätare fria från avlagringar
Bättre oljeflöde och kylande egenskaper
Lägre kostnader för filterbyten
Utmärkt färgstabilitetGaranterar en lätt visuell övervakning av av flödesmätare så att korrekt oljeflöde till lagren bibehålls
Hög nivå av rost- och korrosionsskyddSkyddar kugghjul och lager i våta miljöer
Ger ett rostskydd i gasfas åt delar av lager och kugghjul, som befinner sig ovanför normalt oljesmorda ytor.

Användningsområden

  • Smörjning av krävande cirkulationssystem i industriella pappersmaskiner
  • Cirkulationssystem som arbetar över ett brett temperaturområde
  • Cirkulationssystem som smörjer kugghjul och lager
  • Mobil Paper Machine Oil S 220 är speciellt anpassad för maskiner där optimal färgstabilitet är viktigt för visuell övervakning av oljeflödet genom flödesmätare.

Typiska egenskaper

Mobil Paper Machine Oil S220
ISO VG -klass 220
Viskositet, ASTM D445
cSt @ 40°C 220
cSt @ 100°C 27
Viskositetsindex, ASTM D2270 min 157
Densitet @ 15°C, kg/l, ASTM D4052, kg/l 0,865
Flampunkt, °C, ASTM D 92, min 240
Vattenavskiljning, minuter till 37 ml, 82°C 20
ASTM Rost B, ASTM D665 Godkänd
Skumningstendens, ASTM D892, ml 0/0
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D97 -39
FZG Scuffing, DIN 51354, skadenivå 12

Hälsa och säkerhet

 På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad tillhandahålls på begäran av återförsäljare eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.