Mobil Pegasus™ 610

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 610 är en högpresterande gasmotorolja som främst är avsedd för smörjning av moderna fyrtaktsmotorer för medelhög eller hög hastighet som drivs med bränslegas innehållande frätande ämnen, såsom vätesulfid eller halogener (föreningar som innehåller klor, fluor osv.). Dessa motorer är i allmänhet turboladdade med mager förbränning, där ökat inloppstryck förhindrar tillräcklig smörjning i
ventilstyrningsområdena, vilket resulterar i låg oljeförbrukning vilket kan leda till ökat slitage på ventilstyrningar och ventilsäten. Denna effekt ökar även risken för slitage och syrafrätning på de övre delarna av cylindern från de sura ämnen som bildas under förbränning. Mobil Pegasus 610 är en gasmotorolja med 1,0% askhalt och högt TBN med exceptionellt höga alkalireserver, som utvecklats för att motverka de negativa effekterna av dessa korrosiva ämnen på motorkomponenter. Oljans utmärkta korrosionsskyddande egenskaper förhindrar korrosionsslitage på cylindrar, ventilområden och lager, vilket kan resultera i längre motorlivslängd och lägre underhållskostnader. Mobil Pegasus 610 ger utmärkt skydd mot slitage och repning vilket tryggar minimal kolvnötning, repning och cylinder- och ringslitage. Denna olja kan också användas för smörjning av kolvkompressorer i tillämpningar för avfallsdeponering och biomassagas.

 

Mobil Pegasus 610 är framställd av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem med 1,0% askinnehåll, som utvecklats för att ge ett utmärkt skydd av motor- och kompressorkomponenter. Denna produkt kännetecknas av hög kemisk stabilitet och beständighet mot oxidation och nitration. Mobil Pegasus 610 ger enastående skydd mot slitage på ventilmekanismer och mot avlagringar och slambildning. Dessa prestandafördelar i kombination med det mycket effektiva rengörings- och dispergeringssystem begränsar uppkomsten av ask- och koksavlagringar, som kan resultera i dåliga motorprestanda och knackning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 610 gasmotorolja ger ett extra skydd vid tillämpningar där förorenad bränslegas används. Dess utmärkta rengörings- och dispergeringsteknologi resulterar även i renare motorer, mindre slitage och förbättrade motorprestanda. Användning av denna produkt kan resultera i sänkta underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Dess utmärkta kemiska stabilitet och oxidationsbeständighet kan leda till längre oljebytesintervall och reducerade filterkostnader. Denna produkts höga alkaliska reserver möjliggör dess användning i motorer som drivs med bränslen vilka innehåller måttliga mängder korrosiva ämnen i bränslegasen.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Hög TBN och alkalireserver.

Begränsar slitage och korrosion vid användning av förorenad gas.

Skyddar ventilsäten och -tallrikar i fyrtaktsmotorer

Begränsar askbildning i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftens prestanda

Enastående skydd mot slitage och repning.

Minskat slitage på motorkomponenter

Reducerat slitage på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer

Utmärkt skydd vid inkörning

Utmärkt oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet

Renare motorer

Förlängda oljebytesintervaller

Minskade kostnader för oljefilter

Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration

Effektivt skydd mot korrosion

Minskar slitage på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer

Skyddar lager och inre komponenter

Exceptionellt effektiva rengörings- och dispergeringsegenskaper

Neutraliserar syror som bildas i oljan

Skyddar de övre cylinder- och ventilstyrningskomponenterna

Renare motorer

Längre oljefilterlivslängd.

Framställd utan zink och fosfor

Förlängd livslängd och förbättrade prestanda för katalysatorer

 

Användningsområden

     •  Gasmotorer som drivs med bränsle som innehåller måttliga mängder vätesulfid (H2S)

     •  Motorer som drivs med bränsle som innehåller andra korrosiva ämnen som TOHCl (totala organiska halider som klorid), avfallsdeponi- eller biomassagaser

     •  Gnisttända fyrtakts gasmotorer med mycket låg oljeförbrukning

     •  Kolvkompressorer som arbetar med naturgas som innehåller svavel eller halogener

     •  Högeffektsmotorer eller naturligt aspirerade motorer som körs vid eller över sin märkeffekt vid höga temperaturer

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO JENBACHER* TI 1000-1109 (klass C bränslegas, typ 2 och 3)

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications

MAN M 3271-4

MTU Onsite Energy MTU Gas Engines Series 400 - alla motorer med biogas, avloppsgas och deponigas

Wartsila Crepelle 26 Dual Fuel

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

40

(*)Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

11,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,0

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

257

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

131

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,3

Densitet vid 15°C, BERÄKNAD

0,888

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.