MOBIL PYROTEC HFDU 46 & 68​

Mobil industrial , Sweden

Brandbeständig hydraulvätska

Produktbeskrivning

Mobil Pyrotec HFD-U-serien består av brandbeständiga hydraulvätskor som är framtagna för att uppfylla kraven i DIN EN ISO 12922. Tack vare sin helt syntetiska esterbaserade olja och miljövänliga tillsatser är Mobil Pyrotec HFD-U-serien lätt biologiskt nedbrytbar i enlighet med DIN ISO 15380. Dessa syntetiskt baserade produkter är utformade för att tillhandahålla högkvalitativa hydraulvätskor med hög mångsidighet för att smörja ett brett sortiment av industri- och terrängutrustning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pyrotec HFD-U serie har utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet som kan bidra till att reducera stilleståndstider och sänka underhållskostnaderna genom att bidra till ett renare system och minskade avlagringar, vilket ger lång olje- och filterlivslängd. Dess enastående antikorrosions- och slitageskyddsegenskaper som skyddar systemkomponenterna mot slitage och nötning, samt bidrar till att förlänga utrustningens livslängd.  Den erbjuder ett brett spektrum av användningsområden på grund av egenskaperna vid låga temperaturer.

 

Mobil Pyrotec HFD-U-serien uppfyller kraven för EU-miljömärkning och Blue Angel.

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i områden med ökad brandrisk, till exempel i stålverk och metallurgiska anläggningar, såväl som inom gruvdrift där särskilt underjordiskt arbete innebär en hög brandrisk. Dessutom rekommenderas användning i områden som är utsatta för ökade miljörisker.

 

• Hydrauliska och oljecirkulationssystem som arbetar i förhållanden som är utsatta för brandrisker eller miljökänsliga områden

• Stränggjutning

• Smältugn

• Värmningsugn

• Underjordisk och öppen gruvdrift

• Tunnling

• Skogsbruksutrustning

• Konstruktionsutrustning

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

MOBIL PYROTEC HFD-U 46

MOBIL PYROTEC HFD-U 68

Klass

46

68

Densitet vid 15 C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

919

928

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592

300

 

Flampunkt, COC, °C, EN ISO 2592

 

296

Kinematisk viskositet vid 40°C,mm2/s, ASTM D7042

48

 

Kinematisk viskositet 40C, mm2/s ASTM D7042

 

71

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

10

12,5

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

-33

Viskositetsindex, DIN ISO 2909

195

190

 

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.