Mobilcut 230

Mobil industrial , Sweden

Vattenbaserad skärvätska

Produktbeskrivning

Mobilcut är varumärket för högeffektiva vattenlösliga skärvätskor i Mobils sortiment av industriella smörjmedel. Sammansatt av högklassiga basoljor, tillsatser och emulgatorer ger sortimentet av klorfria Mobilcut -produkter pålitliga prestanda i en mängd olika skärande bearbetningsprocesser. Produkterna har utvecklats för att fungera med vatten av en mängd olika hårdhetsgrader och för att erbjuda låg skumningstendens och långvarigt skydd för maskiner och arbetsstycken. Mobilcut -produkterna kräver lite underhåll, är stabila och har framställts för moderna maskinverkstäder där lång livslängd, utomordentliga bearbetningsprestanda och hälso- och miljöhänsyn är viktiga faktorer för ökad produktivitet. Dessa produkter levereras som koncentrat och måste blandas med vatten vid användningstillfället. Alla Mobilcut -produkter är fria från ämnen som avger formaldehyd (FAD).

Mobilcut 230 är en högpresterande halvsyntetisk vätska som lätt emulgerar i vatten och bildar en stabil mikroemulsion. Denna produkt är framställd för vatten av mycket varierande hårdhetsgrad och har låg skumningstendens även i högtryckssystem. Mobilcut 230 är lämplig för en mängd olika bearbetningar av både järn- och icke järnhaltiga legeringar, vilket gör den till ett idealiskt val när vill minska antalet skärvätskor.  Produkten erbjuder längre livslängd för skärvätskan jämfört med konventionella vattenlösliga oljor om produkten underhålls korrekt samtidigt som den bibehåller en hög grad av bearbetningsprestanda.

Egenskaper och fördelar

Mobilcut -produkterna har utvecklats för att bidra till att öka produktiviteten i moderna maskinverkstäder genom att erbjuda högprestandaegenskaper.

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Bildar stabila emulsioner och lösningar

Lätta att använda och underhålla

Långvarig stabilitet

Längre hållbarhet för färdigblandad emulsion och mindre obehaglig lukt

Låg skumningstendens

Förbättrade prestanda även i högtryckssystem

Motverkar uppkomst av klibbiga beläggningar

Förbättrar maskinernas renhet

Hög nivå av korrosionsskydd

Reducerar maskinunderhåll och ombearbetning av material

Enkelt att avskilja spånor

Förbättrar filtrerbarhet och ytfinhet

Brett användningsområde

Möjlighet att kombinera produkter och minska lagerhållning

Kompatibel med högklassiga Mobil Vactra Oil -seriens gejdoljor

Enkel avskiljning och borttagning av läckolja

Neutral lukt

Förbättrar arbetsplatsmiljön

 

 

Användningsområden

Mobilcut 230: Högpresterande halvsyntetisk skärvätska (mineraloljeinnehållet är 40%) som i första hand rekommenderas för maskinstål, lättarbetat rostfritt stål och gjutjärn för fräsning, slipning, sågning, borrning, försänkning och brotschning.

Mobilcut 230 är lämplig för blandning med vatten med en hårdhet upp till 60° dH, men intervallet 10-25° dH är optimalt.

Rekommenderad koncentration för typiska applikationer:

Låglegerade stål - fräsning, svarvning: 5-10%

Kolstållegeringar, tung bearbetning: 5-10%

Aluminium, aluminiumbearbetning: 5-10%

Cylinder- och ytslipning: 5-8%

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Viskositet vid 20°C, mm2/s, ISO 3104

130

Densitet vid 15°C, kg/l, EN ISO 12185

0,987

pH vid 5% i 15° dH vatten, DIN 51369

9

Utseende, AA.Lab.101

Brun vätska

Utseende, vid 5% i 15° dH vatten, AA.Lab 101

Genomskinlig, ingen fällning

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.